Hoppa till huvudinnehåll

Bortglömda Svartåbor blickar mot Lojo

Det har hopats och rotts i åratal kring de slitna Svartåskolorna och nu är bybor frustrerade.

Svartåborna är frustrerade över att ständigt bli åsidosatta av Raseborgs beslutsfattare. Därför talar nu bybor om både folkomröstning och fusion med Lojo. Men allt beror på vad Svartåborna vill.

- Människor här är bekymrade över framtiden, säger Kimmo Koivunen som är språkrör för en grupp aktiva Svartåbor som tycker att byns förfall nu räcker.

Svartåborna är trötta på Raseborgs beslutsfattares löften.

Förra veckan skickade gruppen ut brev till politikerna i Raseborg och Lojo. I Raseborg fick stadsdirektör Tom Simola ta emot brevet tillsammans med stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) och i Lojo stadsdirektör Mika Sivula och styrelseordförande Irene Äyräväinen (Saml).
Stadsdirektör Tom Simola har mottagit ett brev Svartåborna. Bild: Yle/Monica Forssell tom simola

Svartågruppen vill veta vad städerna tänker om byns framtid.

- När vi inte har fått några svar på annat sätt så måste vi fråga rakt ut, säger Koivunen.

En folkomröstning kan vara ett sätt att gå vidare.

Svartågruppen anser att något måste göras eftersom inget konkret hänt i byn på tio år trots stora planer. Han syftar inte minst på det utdragna projektet med att få till stånd ett skolcentrum i Svartå.

"Man har sysslat med uttröttningspolitik"

- Svartåborna är trötta på Raseborgs beslutsfattares löften, säger Koivunen.

Investeringspengar som först har funnits har varje gång, ofta i ett sent skede, flyttats någon annanstans.

svartå vägskylt
I Svartå ökar fortfarande invånarantalet svartå vägskylt Bild: YLE/Marga Sandström svartå,Raseborg

- Man har sysslat med uttröttningspolitik, säger han.

Koivunen påpekar att Svartå är den enda kommundel i Raseborg där invånarantalet ökar.

- Trots det behöver man tydligen inte satsa här. Skattepengarna vi betalar duger nog men samtidigt måste vi nöja oss med de två-tre bänkar som är det enda som investerats här på tio år.

Vill ha svar på hur servicen ska skötas

Genom förfrågningen till kommunerna vill de ha svar på bland annat hur ledningen anser att dagvården och utbildningen ska ordnas, hur idrottsverksamheten ska skötas och vilka uppgifter staden respektive föreningarna ska ansvara för.

Plastanka i korg
Bland annat framtidens dagvård väcker frågor. Plastanka i korg Bild: Yle/Tove Virta platsanka,Raseborg,Ekenäs

De har valt konkreta exempel. Exempelvis frågar de hur en Svartåbo ska göra om hen blir sjuk på fredag eftermiddag klockan 15.

De undrar också över hur bybornas åsikter ska tas i beaktande i beslutsprocessen och hur kommunerna är beredda att värna om tvåspråkigheten. De styrande ska bedöma hur det ser ut i Svartå om 3 år och om 10 år.

Folkomröstning och fusion

I somras frågades Svartåborna för första gången om de ansåg att byn kunde anslutas till Lojo om Raseborg inte visar vilja att bevara livskraften i byn.

Under en veckas tid fick enkäten vid byns butik Siwa drygt 200 underskrifter.

- På basen av den tidigare förfrågan har vi mandat att jobba vidare.

Då gruppen har fått svar från kommunerna ska resultaten presenteras på en byträff. Där kommer man sedan överens om fortsättningen, om det till exempel behövs tilläggsfrågor.

Människor här är bekymrade över framtiden.

- En folkomröstning kan vara ett sätt att gå vidare. Genom den kan man avgöra vad Svartåborna vill, om vi ska stanna i Raseborg eller om vi vill fortsätta fusionsprocessen med Lojo, säger Koivunen.

En folkomröstning betyder inte automatiskt att det kan bli en fusion med Lojo eftersom styrelse och fullmäktige i kommunerna avgör.

Gruppen har också utrett om det är möjligt att en del av en kommun kan gå över till en annan.

- Det är möjligt, säger Koivunen.

Det är en enklare process om kommundelen är mindre än fem procent av hela kommunen.

Vill väcka diskussion

I byn finns både sådana som talar för Lojo och för Raseborg. Men Koivunen påpekar att det inte är en språkfråga, båda språkgrupperna har varit med och gjort upp frågeställningarna till ledningen.

- Det viktigaste är nu att väcka diskussion, säger Koivunen.

De tiotalet Svartåbor som är aktiva i frågan är inte organiserade i någon förening.

Lojo öppnar dörren?

Stadsstyrelseordförande, samlingspartisten Irene Äyräväinen är försiktig med att uttrycka ett klart ja eller nej till att inkorporera Svartå. De stora strukturella förändringarna i Lojo kräver för tillfället sitt.

- Vi har bett om tilläggstid av Svartåborna och ska nu försöka hitta tid att fördjupa oss i deras situation. Vi kommer nog att svara men har helt enkelt inte hunnit ännu.

Stadsstyrelsens ordförande i Lojo, samlingspartisten Irene Äyräväinen.
Stadsstyrelseordförande Irene Äyräväinen (Saml) säger att det behövs mera tid.(Saml) Stadsstyrelsens ordförande i Lojo, samlingspartisten Irene Äyräväinen. Bild: yle/Robin Lindberg samlingspartisten irene äyräväinen

Äyräväinen understryker att hela Västnyland borde samarbeta bättre när det gäller servicenätverket. Det vore också till fördel för Svartå.

- Vi har stora områden med gles bebyggelse mellan städerna. Det för med sig utmaningar. Här borde vi inte förlora resurser på att hålla oss i skilda läger.

Vänsterförbundets Gunilla Wikberg välkomnar Svartåborna om det blir aktuellt med kommunbyte.

- De har en naturlig riktning hitåt när de handlar och sköter ärenden eller anlitar sjukvård. Jag tycker inte att det skulle vara så omöjligt att tänka sig att Svartå skulle vara en del av Lojo.

Raseborg vill hålla kvar Svartå

Som en del av programmet Raseborg 2020 skissar stadens ledning som bäst upp bland annat hur servicenätverket ska se ut på olika orter. Det handlar om att bestämma var det skall finnas dagvård, hälsovård och skola.

Stadsstyrelseordförande i Raseborg Anders Walls (SFP) förstår frustrationen i Svartå.

Anders Walls
Stadsstyrelseordförande Anders Walls (SFP) är inte förundrad över att många är missnöjda. Anders Walls Bild: Yle/Helena Rosenblad byggnadstillsyn,Raseborg,Ekenäs

- Skolfrågan har bollats orimligt länge och jag förstår att det finns ett missnöje där. Den borde definitivt få sin lösning och det ska vi tro att den också får i och med programmet Raseborg 2020.

Anders Walls ser Svartå som en naturlig del av Raseborg och har svårt att tänka sig att en majoritet skulle vara färdig att byta kommun.

- Det skulle vara en stor förlust. Redan det att det finns Svartåbor som inte känner sig hemma i Raseborg är illa nog, säger han.

Tidningen Länsi-Uusimaa var först med nyheten om att Svartåbor skickat brev till ledningen i Raseborg och Lojo.