Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasier gör reklam på Youtube men är kritiska till marknadsföring

Carl Lindholm (t.v.) är elevkårens ordförande, Niklas Wahlström (t.h.) är rektor i gymnasiet.
Grankulla svenska samskola har taggat ner gällande marknadsföringen. I våras var elevkårens ordförande Carl Lindgren och rektor Niklas Wahlström glada över att Grani blivit så pop att medeltalet höjts från 6,8 till 8,0. Carl Lindholm (t.v.) är elevkårens ordförande, Niklas Wahlström (t.h.) är rektor i gymnasiet. Bild: Yle / Ted Urho grani gymnasium

Gymnasierna i huvudstadsregionen satsar några tusen euro på marknadsföring. Vissa gymnasier är kritiska till att satsa stort på att locka nya elever. Här kan du se reklamvideorna som skolorna ändå producerat.

Gymnasiet i Grankulla har minskat årets reklambudget.

- Det finns en gräns man inte ska gå över. Man får inte använda fel metoder för att locka studerande, säger rektorn för Gymnasiet Grankulla samskola Niklas Wahlström.

Här syftar Wahlström bland annat på föremål och grejer som inte egentligen har något med skolan och undervisningen att göra.

Marknadsföring = fler studenter?

Gymnasiet i Grankulla hör till dem som på senare tid lyckats locka många nya studerande. Niklas Wahlström är ändå skeptisk till att det skulle bero på att man satsat mer på marknadsföring. I fjol lät man bland annat externa krafter göra en video för 3 500 euro.


I år har man backat lite och marknadsföringsbudgeten ligger kring 2 800 euro. Största delen går till annonser i HBL och Kaunis Grani.

- Det bästa är ett gott rykte som studenterna sprider. Målet är att eleverna kommer till oss utan en enda annons.

Kritiska röster

På fjolårets infotillfälle fick skolan också höra kritik från föräldrar. Vissa tyckte att det är otäckt hur skolorna kämpar om elever och att det inte är skolans sak att övertyga eleverna.

Målet är att eleverna kommer till oss utan en enda annons.― Niklas Wahlström

- Kritiken är helt befogad. Men förstås ska vi ändå informera och berätta att vi finns.

Också Johanna Blomstedt, rektor för Helsinge gymnasium i Vanda, har nåtts av liknande åsikter.

- Vi har fått höra att det är skönt med ett gymnasium som koncentrerar sig på att informera om undervisning och kursutbud.

Alla svenskspråkiga gymnasier i huvudstadsregionen annonserar i KSF-medias tidningar. Det är också dit största delen av pengarna går. Det handlar om dryga tusen euro.

Marknadsföring är viktigt, men hur mycket är det värt att satsa om pengarna inte finns?― Marina Sjöholm

Också Helsinge har en infofilm, men den är gjord med elevkrafter.

Små summor

Inget av gymnasierna i huvudstadsregionen satsar några stora summor på marknadsföring. De största summorna redovisar Mattliden och Grankulla för, i fjol satsade Mattliden 4 000 euro på marknadsföring.

Mattlidens infovideo är gjord med både externa och interna krafter, i år har man bara uppdaterat den från i fjol.

I nya Tölö gymnasium satsar man i år drygt 1 000 euro på en tidningsannons i HBL och utöver det en del på att trycka upp tröjor och väskor. Sammanlagt handlar det om några tusenlappar.

- Marknadsföring är viktigt, men hur mycket är det värt att satsa om pengarna inte finns? Då kan vi inte erbjuda kurser, säger rektor Marina Sjöholm.

Hur upplever du konkurrensen skolorna emellan?

- Den är lite av ett problem. Vi har ganska få nior och ett stort utbud av skolor. Därför konkurrerar vi och marknadsför oss. Det är inte en skolas huvuduppgift.

Rudolf Steinerskolan har en lite speciell sits eftersom det är en privatskola. Gymnasiet satsar 2000 euro på marknadsföring. Rektor August Tarkkio har märkt av en hårdare konkurrens i och med att årskullarna blivit mindre.

- Som privatskola har vi kunnat utveckla ett nätverk som har uppstått under flera decennier och som fortfarande fungerar som en viktig faktor när familjerna gör sina skol- och gymnasieval.

Skolan har dessutom kunnat utveckla en egen pedagogisk linje oeberoende av Helsingfors stad, något som enligt Tarkkio uppskattas som ett alternativ till det "vanliga" gymnasiet.

Kolla in videorna!

Sex av gymnasierna i huvudstadsregionen har en infofilm. I Grankulla och Mattliden har man anlitat hjälp utifrån för att göra videon. I Brändö, Lärkan och Helsinge gymnasium har de gjorts som elevarbeten. Rudolf Steinerskolan håller just nu på att spela in en infofilm.

Brändö gymnasiums infofilm kan du se här:

Så här mycket satsar gymnasierna

Brändö: Runt 1000 euro (annons i HBL samt på webben).
Gymnasiet Grankulla samskola: 2800 euro.
Helsinge gymnasium: Runt 1000 euro (annons i HBL samt riktad Facebook-reklam).
Kyrkslätt: Kring 1000 euro (annons i HBL samt Kirkkonummen sanomat).
Gymnasiet Lärkan: Runt 1000- 1500 euro (annons i HBL).
Mattilden: 4000 euro (år 2015, omfattar också IB-linjen).
Rudolf Steinerskolan: 2000 euro (broschyr, video, webbsidor, annons).
Tölö gymnasium: Drygt 1000 euro för tidningsannons samt mindre kostnader för bla. tröjor och väskor.

Uppgifterna kommer från skolornas rektorer.
De är endast riktgivande eftersom få skolor har en öronmärkt marknadsföringsbudget och olika skolor kan räkna olika.
Alla skolor har heller inte fått räkning för tidningsannonsen ännu.