Hoppa till huvudinnehåll

Klartecken för vargjakt i Egentliga Finland

Varg på vintern.
Fyra vargar får skjutas i Egentliga Finland. Jakten inleds på lördag. Varg på vintern. Bild: YLE rovdjur

Vargjakten i Egentliga Finland blir av. Jakten inleds på lördag.

Det har lämnats in både besvär och ansökan om verkställighetsförbud mot jakten men Åbo förvaltningsdomstol ger grönt ljus för att totalt fyra vargar får fällas i Egentliga Finland och två i Satakunta.

Jakten inleds på lördag och avslutas i slutet av februari.

Stamvårdande jakt

Det tvååriga försöket med stamvårdande jakt på varg inleddes i fjol men då lämnades det också in besvär och domstolen ansåg att jakten inte fick verkställas innan besvären behandlats. Det betydde att jakten inte alls blev av i fjol.

Det är Naturskyddsföreningen Tapiola i Satakunta-Egentliga Finland samt Finlands naturskyddsförbund i Satakunta som besvärat sig och ansökt om verkställighetsförbud mot jakten.

Tre flockar i landskapet

I renskötselområden är vargjakt tillåten från 1 november till 31 mars men i övriga Finland är vargen fridlyst.

Enligt uppgifter från Finlands viltcentral finns det i dag cirka 250 vargar eller 22-43 vargflockar i Finland och Naturresursinstitutet Lukes uppskattning är att tre av flockarna finns i Egentliga Finland.

Bland annat i Pöytis har vargar observerats i närheten av bosättning. Vid Finlands viltcentral påpekar man att syftet med vargjakten i Egentliga Finland och Satakunta är att förebygga illegal vargjakt.

Tre personer från tre olika områden i Satakunta och Egentliga Finland har nu beviljats tillstånd att fälla två vargar var. Totalt handlar det alltså om sex vargar.

Två vargar i Pöytis-Oripää området, två i området mellan Virmo, Nousis och Masku samt två djur i trakterna av Kjulo i Satakunta.

Meningen är att vargarna som skjuts är unga eller sådana individer som gör skada.

Förvaltningsdomstolen tar senare ställning till naturskyddsföreningarnas besvär.