Hoppa till huvudinnehåll

"Jättestor betydelse att vargjakten kan inledas"

varg
varg Bild: Seppo Nykänen varg

Den här veckan blev det klart att det inte finns några hinder för vargjakt i Egentliga Finland och Satakunta. Beslutet har stor betydelse, konstaterar man vid Viltcentralen. Vid miljöförbundet Luonto-Liitto är man besvikna.

Åbo förvaltningsdomstol meddelade i onsdags att man inte utfärdar ett verkställighetsförbud mot vargjakten. Flera naturskyddsföreningar lämnade in besvär och krav om verkställighetsförbud till domstolen. Domstolen gav avslag på ansökan och det betyder att vargjakten kan inledas i Egentliga Finland och Satakunta på lördag. Domstolen tar ställning till själva besvären i ett senare skede.

- Det har jättestor betydelse. För vi har en ny förvaltningsplan och en nyckelåtgärd är att verkställa stamvårdande jakt. Om vi inte får göra det här så kan vi inte åtgärda de problem som man upplever att finns kring varg. Det säger Jörgen Hermansson, vikarierande jaktchef vid Viltcentralen i Egentliga Finland.

Jörgen Hermansson pekar på spår i snön.
Jörgen Hermansson Jörgen Hermansson pekar på spår i snön. Bild: Yle/Monica Forssell lodjursräkning

"Jägarna skolas"

Vid naturskyddsförbundet Luonto-Liitto är man besvikna över beslutet. Inom förbundet finns en grupp som jobbar för att skydda vargen.

Enligt gruppens ordförande, Mari Nyyssölä-Kiisla, är antalet vargar som nu får skjutas för stor. I Egentliga Finland får fyra vargar fällas och i Satakunta två.

- Det låter förstås som en stor mängd i våra öron. Speciellt då tjuvjakt också förekommer. Dessutom har man inte alltid kunnat se skillnad på individerna, så ibland har också alfahonan eller -hanen i vargflocken skjutits i samband med vargjakten, säger Nyysölä-Kiisla.

Ett exempel är från 2012, då man i Pöytis sköt flockens alfahona trots att man hade fått instruktioner om att inte skjuta de vargar som leder flocken. Meningen med årets jakt är att skjuta unga individer eller vargar som gör skada.

Vargen som sköts i januari 2012 var en alfahona.
Den här alfahonan sköts i Pöytis 2012. Vargen som sköts i januari 2012 var en alfahona. Bild: Polisen varg

Enligt Jörgen Hermansson skolar man jägarna så att de ska känna igen valpar och unga djur. I villkoren för jaktlicensen står det också att man ska sträva efter att inte skjuta alfahanen eller -honan. På det sättet undviker man att fälla en alfaindivid.

- Man utbildar jägarna så att de ser skillnad på en valp och en vuxen individ. Dessutom har jaktledarna utbildats, säger Hermansson.

Delade meningar om jaktens effekt på attityder

Meningen med vargjakten är också att minska på tjuvjakten. Eftersom man inte har fått jaga varg på så många år, så har situationen blivit inflammerad. Nu då man får skjuta varg lagligt och decimera stammen så minskar också agget mot djuret och tjuvjakten, hoppas man vid Viltcentralen.

Nyyssölä-Kiisla tror inte på att tjuvjakten minskar.

- Vi tror inte att avskyn och rädslan mot vargen minskar i och med jakten. Enligt forskning kan man inte minska på de negativa tankarna kring vargar med hjälp av vargjakten, fortsätter Nyyssölä-Kiisla.

Hon anser att om man ger tillstånd att skjuta varg, så borde det tillståndet ges för specifika individer.

- På renskötselområden får man skjuta varg vintertid och det har lett till att där inte finns vargflockar som förökar sig, menar Nyyssölä-Kiisla.

vargspår i snön.
vargspår i snön. Bild: Yle/läsarbild vargspår

"Skräm bort, skjut inte"

Vargen har skapat oro bland annat i Pöytis norr om Åbo, där vargar har strukit kring husen.

Vad ska man då göra åt vargar som kommer nära bosättning? Enligt Nyyssölä-Kiisla borde man i första hand försöka skrämma bort vargarna, innan man tar till vapen.

- Man borde prova på att skrämma bort djuren med hjälp av ljud, ljus eller gummikulor. En möjlighet är också att vargarna endast går förbi gårdarna och inte har för avsikt att stanna på området. Om det inte har skett några skador så varför borde då vargen skjutas, fortsätter Nyyssölä-Kiisla.

Hermansson konstaterar att skrämselmetoderna redan används. Både jakten och taktiken att skrämma bort vargar hör till förvaltningsplanen.

- Det behövs flera åtgärder som inte ersätter varandra utan kompletterar varandra. Det är det som är den bärande tanken här, fortsätter Hermansson.

Läs också