Hoppa till huvudinnehåll

20 000 beviljades uppehållstillstånd år 2015

Migrationsverket
Migrationsverket Bild: Yle migrationsverket

Migrationsverket beviljade det första uppehållstillståndet för 20 709 personer. Den största delen av tillstånden beviljades i likhet med tidigare år på grund av familjeband, studier eller arbete.

På grund av familjeband beviljades sammanlagt 6 036 personer uppehållstillstånd, medan 5 869 beviljades tillstånd för studier och 5439 personer för arbete.

Rafael Bärlund, överinspektör, Migrationsverket
Rafael Bärlund, överinspektör, Migrationsverket Rafael Bärlund, överinspektör, Migrationsverket Bild: Yle/Julia Holmvik rafael bärlund

Familjeåterföreningarna medför troligtvis en ökning av asylansökningarna år 2016 på grund av familjeåterföreningarna, tror överinspektör på Migrationsverket, Rafael Bärlund.

- Många av de asylsökande som kommer att få ett jakande beslut vill ju ha sin familj till Finland. Därför förutspår vi ett ökat antal asylsökningar och det kommer säkert att synas mot slutet av år 2016, säger Bärlund.

Grafik om uppehållstillstånd i Finland år 2015.
Grafik om uppehållstillstånd i Finland år 2015. Bild: Migrationsverket / Yle uutisgrafiikka uppehållstillstånd

Antalet personer som sökt asyl i Finland var fler än tidigare år. Sammanlagt fick 1 628 personer uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd. Av dessa beviljades 1 112 personer asyl.

Finland tog dessutom emot 1 034 kvotflyktingar från Libanon, Egypten, Malawi, Zambia och Iran.

Över 30 000 ansökte om asyl

Vid slutet av år 2015 hade 32 476 personer sökt asyl i Finland. Största delen av de asylsökandena kom från Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien.

Sammanlagt 1 307 asylsökande fick ett negativt beslut. Antalet motsvarar 41 procent av alla som fått beslut.

Den största delen av de beslut som fattades förra året gällde asylsökande som anlänt till Finland innan hösten.

Antalet flyktingförläggningar steg under året från 18 till 142 enheter och antalet enheter för minderåriga steg från 8 till 68 enheter.

Migrationsverket oroar sig inte inför 2016

I år är Migrationsverket mycket mera förberett, om det nu skulle komma en ny flyktingvåg.

Personalstyrkan har mångdubblats och till och med armén är förberedd på att hjälpa till om det behövs.

- Vi har klarat av den större chock som kom speciellt i augusti i fjol. Myndigheten har återhämtat sig från det här. Processerna och kapaciteten har gjorts om för det här behovet. Lika stora överaskningar kommer det knappast att bli, säger Bärlund.

Även om år 2016 förväntas bli ett lugnare år när det gäller nya asylsökningar, kan migrationsverket ändå inte ligga på latsidan.

Över 45 000 asylbeslut ska beredas inför nästa år.

27 000 av dem är asylärenden som ännu inte blivit behandlade från förra året.