Hoppa till huvudinnehåll

Är du rädd för framtiden?

Arbetskraftsbyrå
Arbetskraftsbyrå Bild: Yle/Hanna Othman datajournalistik

"Aldrig tidigare har framtiden i så här stor omfattning ansetts otrygg."

Så skriver Planeringskommissionen för försvarsinformation (som underlyder försvarsministeriet) i en rapport som presenterades i går. Rapporten baserar sig på intervjuer med drygt tusen finländare (Åland undantaget). Man har ställt samma frågor sedan 1990.

I rapporten heter det vidare:

"Två tredjedelar upplever nu att framtiden är otryggare, för ett år sedan tänkte något över hälften så."

Det är arbetslöshet, terrorism och det ekonomiska läget i Europa som oroar oss. Och jämfört med i fjol har oron för antalet invandrare "ökat betydligt" konstaterar rapporten.

Den exakta frågan lydde: "Om man tänker på det nuvarande tillståndet i världen som helhet, tror ni att Finland och finländarna kommer att leva i en tryggare eller otryggare värld än dagens under de kommande fem åren?"

Två tredjedelar svarade att världen blir otryggare, vilket alltså var nytt "rekord" sedan 1990.

Fortsättningsvis är det sysselsättningsläget i Finland som oroar allra mest (87 procent) medan till exempel det ökade antalet asylsökande oroar 71 procent vilket är i samma storleksklass som "spridningen av massförstörelsevapen", "religiösa extrema rörelser" och "utvecklingen i Ryssland".

Ur undersökningen - under rubriken "Man förhåller sig kritiskt till det ökande antalet asylsökande i Finland och på annat håll i Europa" - framkommer att knappt hälften (48 procent) av finländarna ställer sig "negativt" till det ökade antalet asylsökande. Lite fler förhåller sig neutralt eller positivt. Så man kan dra slutsatser på många olika sätt.

Men hur ser du på framtiden? Oroar du dig? I dagens Eftersnack ska vi diskutera frågan vidare, men först behöver vi din input. Tyck till i vår enkät så spinner vi sedan vidare.

Oroar du dig för framtiden?

Jo, mer än tidigare
60.0% (51 röster)
Nja, ungefär som förr
28.2% (24 röster)
Jag brukar inte oroa mig
10.6% (9 röster)
Nej, mindre
1.2% (1 röst)
Antal avgivna röster: 85

Eftersnack på Radio Vega, fredagar kl 15.03. Repris fre kl. 22.15
Yle Fem söndagar kl 15.45.
Live stream via länken ovan.
Podden finns här.