Hoppa till huvudinnehåll

Byte av obligatorisk skolsvenska till annat språk förbereds

Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen Sanni Grahn-Laasonen Bild: Yle grahn-laasonen

Experimentet med att omvandla den obligatoriska undervisningen i svenska till undervisning i något annat språk förbereds som bäst, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml). Ministern som intervjuades i Yles tv-program Morgonettan försvarade också nedskärningarna vid universiteten.

- Det experiment med språkundervisning i skolorna som utlovas i regeringsprogrammet förbereds som bäst, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml).

Experimentet handlar om att obligatorisk undervisning i svenska kan ersättas med undervisning i något annat språk.

- Svenskans ställning enligt grundlagen har granskats i samband med förslaget om ändrad språkundervisning. Målet är att vi under den här regeringsperioden ska förverkliga det här experimentet, säger ministern.

Meningen är också att skolor ska få experimentera med att inleda språkundervisning i ett tidigare skede. Enligt Grahn-Laasonen kan man utnyttja den ålder då barn är emottagliga och har kapacitet att lätt lära sig ett nytt språk.

- Yngre barn suger ju i sig språk lättare och det kan löna sig att ta vara på den förmågan, säger Grahn-Laasonen.

"Antalet universitet kunde minskas ytterligare"

Sanni Grahn-Laasonen försvarar nedskärningarna vid universiteten.

Hon säger att finansieringen av forskning och högskolor har vuxit kraftigt under hela 2000-talet.

- Under sämre tider är det självklart att man måste kunna skära i anslagen, säger Grahn-Laasonen. Hon anser att antalet universitet kunde minskas ytterligare.

Hon efterlyser en klarare arbetsfördelning mellan universiteten, och en koncentration av kunnandet till speciella, starkare, profilerade enheter.

Läs också