Hoppa till huvudinnehåll

EU flyger asylsökande hit och dit – såhär bakvänt kan det bli

grafik
Finland tar emot omplacerade asylsökande från Italien samtidigt som man skickar tillbaka asylsökande till Italien. grafik Bild: Yle/Grafik grafik

Finland flyger in asylsökande från Italien samtidigt som vi skickar tillbaka asylsökande till Italien. Det är mycket som är märkligt då man synar EU:s flyktingpolitik. Varken Dublinförordningen eller EU:s nya kvotsystem tycks fungera. Åtminstone inte tillsammans.

Dublinförordningen har fått skarp kritik under den senaste tiden och det har talats om att hela systemet kan komma att skrotas. Men det nya systemet med att omplacera asylsökande från Italien och Grekland har också blivit ett fiasko.

Hittills har EU endast lyckats omplacera knappa 300 asylsökande av de 160 000 som man lovat. Medlemsländerna har inte velat ta emot asylsökande som ska omplaceras, men de asylsökande har inte heller velat bli omplacerade.

Skeptiska eritreaner kom till Finland

Det är rappa tag och trevlig stämning när de asylsökande tar tag i disktrasorna för att städa undan efter måltiden på flyktingförläggningen i Helsingfors. Det är många nationaliteter som samsas under samma tak. Det gemensamma är att de söker asyl i Finland och har vallfärdat hit genom Europa. Men alla har inte hemska historier att berätta om resan till Finland.

- När vi kom till Italien frågade hjälparbetare oss om vi ville flyga till Finland. De berättade att det fanns ett program för att omplacera asylsökande till andra EU-länder. Jag var skeptiskt och ville först inte ge mina fingeravtryck men sedan förstod jag att det här är ett bra system, förklarar Efram, som har flytt från Eritrea. Man kan säga att vi är lyckligt lottade, tillägger han leende.

- Det var lätt att bara komma hit med flygplan, andra måste ta sig igenom många olika länder och kontroller. Dessutom kostar det och man har kanske inte pengar, säger Gebreslasie. Också han är eritrean och kom med samma flyg som Efram till Finland i oktober.

asylsökande
Efter lunch städar de asylsökande efter sig på förläggningen asylsökande Bild: YLE asylsökande

De bägge eritreanerna hörde till de första asylsökande som omplacerades enligt EU:s nya kvotsystem. Det infördes i september efter att EU ledarna hade suttit i krismöte efter krismöte för att lösa problemet med flyktingströmmarna.

Annika Lumikari, Översinspektör , Migrationsverket,
Annika Lumikari koordinerar omplaceringarna till Finland. Annika Lumikari, Översinspektör , Migrationsverket, Bild: Yle/Jessica Stolzmann översinspektör

Avsikten med systemet är de asylsökande fördelas jämnare mellan EU:s medlemsländer. EU kom överens om att omplacera 160 000 asylsökande från Grekland och Italien. Finland gick med på att ta 3 200.

- Hittills har Finland tagit emot 120. De första kom i oktober, berättar Annika Lumikari som är överinspektör på Migrationsverket och koordinerar omplaceringarna för Finlands del. De har gått igenom en första sållning i Italien och Grekland. Här i Finland går de igenom den vanliga asylprocessen, det är alltså inte givet att de beviljas asyl fast de har flugits hit.

omplacering, asylsökande, italien, eritrea, eu
Eritreaner väntar på att bli omplacerade från Italien. omplacering, asylsökande, italien, eritrea, eu omplacering

Plikttrogna Finland bäst i klassen

Finland har hittills tagit emot fler omplacerade asylsökande än något annat EU-land. Enligt Migrationsverket är orsaken den att Finland snabbt fick igång systemet.

Den senaste redogörelsen från kommissionen visar att många EU-länder hittills har struntat i att uppfylla sina löften. Allt som allt har endast knappa 300 omplacerats till de olika EU-länderna.

- Det här är en ny process och det tar tid att få det att fungera. Det är många parter som är med. Dels Grekland och Italien, som måste få sina hot spots att fungera, och så alla mottagarländer. Både EASO (Europeiska stödkontoret för asylfrågor), IOM (Internationella migrationsorganisationen) och EU-kommissionen är alla med på ett hörn, så det tar tid att få det att fungera, förklarar Lumikari.

grafik
Allt som allt ska 160 000 asylsökande omplaceras. Endast ett fåtal länder har hållit sina löften. grafik Bild: Yle/Grafik asyl grafik

"Alla EU-länder är inte bra"

Hela programmet med omplaceringar stötte på motstånd bland många EU-länder från början. Efter terrorattackerna i Paris och nyårsnattens händelser i Köln är motståndet ännu större.

Österrike har dragit sig ur och Ungern och Slovakien har överklagat beslutet med flyktingkvoter i domstol.

Också de asylsökande själva är tveksamma till systemet eftersom de inte själva får välja till vilket land de omplaceras.

Sverige vill nu fördela de asylsökande som kommit till Sverige mellan andra EU länder istället för att ta emot omplacerade asylsökande från Italien och Grekland. Sverige har tagit emot flest asylsökande i relation till sin folkmängd.

Men det är inte endast mottagarländerna som är motvilliga. Också de asylsökande själva är tveksamma till systemet eftersom de inte själva får välja till vilket land de omplaceras.

Efram på flyktingförläggningen i Helsingfors berättar om sin vän som smet då han inte fick plats i det land han ville till.

asylsökande
Varken Efram eller Gebreslasie vill uppträda med ansikten eller sina riktiga namn. De är rädda för att den eritreanska regeringen skall göra deras släktingar illa om det kommer fram att de är på flykt. asylsökande Bild: YLE asylsökande

- Vi tycker inte om systemet, därför att man inte får välja var man placeras. En del länder är mindre bra för asylsökande. Det var några av oss som blev erbjudna Spanien. De visste att där är ekonomisk kris och att de inte tar hand om de asylsökande så de smet från programmet. Det var bättre för dem att söka sig på egen hand till ett bättre land, förklarar Efram som är nöjd över att ha fått komma till Finland.

Allt som allt har endast knappa 300 omplacerats till de olika EU-länderna.

Enligt Annika Lumikari på Migrationsverket får de asylsökande inte välja var de placeras. De blir visserligen tillfrågade om de har familj eller släktingar i något land, men principen är att de placeras i det land som har möjlighet att ta emot dem.

- Programmet med kvotsystemet är en del av lösningen på flyktingproblemet i EU, säger Lumikari och understryker att omplaceringarna ska ske under en period på två år. De verkar först nu komma igång.

Många ifrågasätter ändå hela systemet med att hämta asylsökande från Italien till Finland så länge som vi samtidigt i enlighet med Dublinförordningen, skickar tillbaka asylsökande till Italien.

Förra året skickade vi ungefär åttio asylsökande till Italien. Samtidigt flyttades lika många från Italien till Finland.

Förra året skickade vi ungefär åttio asylsökande till Italien. Samtidigt flyttades lika många från Italien till Finland.

- Det här kan inte vi på Migrationsverket ta ställning till. Vi förverkligar de beslut som står i lagen. Det är politikerna som får ta ställning till den frågan. Till Grekland har vi i alla fall inte skickat tillbaka någon på några år, säger Lumikari.

Läs också