Hoppa till huvudinnehåll

Välmenande föräldrar vill med till universitetet

antagna
antagna Bild: Yle/Hanna Rundell intagning

Föräldrarnas kontroll över barnets skolgång sträcker sig allt högre upp i åldern. Det nya är att föräldrar informeras om studierna på högskolenivå.

Det börjar igen vara dags för nior att välja skola för fortsatta studier på andra stadiet, snart drar det ihop sig till studentskrivningar, likaså ansökan om studieplats på högskola.

Föräldrar är vana vid föräldrasamtal på dagis, öppet hus för nya små ettor och kvartssamtal under låg- och högstadiet. Också återkommande föräldramöten håller vårdnadshavarna sysselsatta.

skolstart
skolstart Bild: Yle/Ann-Lis Fredriksson annons

Också gymnasier ordnar informationsmöten för blivande gymnasisters föräldrar.

Mamma med på högskolan

Fenomenet med att föräldrar besöker universitet tillsammans med sina barn har kommit till Finland.

Åbo universitet har redan tre gånger ordnat informationstillfällen för abiturienters föräldrar, skriver Helsingin Sanomat.

Det är fråga om en skräddarsydd infokväll för abiturienters föräldrar där föräldrar får ställa frågor om högskolestudier till universitetets personal.

I exempelvis Storbritannien, USA och Tyskland är det alldeles vanligt att föräldrar bekantar sig med olika läroinrättningar - ofta handlar det om att föräldrarna betalar de höga terminsavgifterna och därför vill kontrollera att skolorna håller vad de lovar.


Hos oss är studierna gratis, men det är rätt vanligt att föräldrar bekostar dyra prepkurser för sina barn för att öka på deras chanser att få den efterlängtade studieplatsen.

Nej, vi planerar inga infokvällar. Jag tänker så här: Det är ju ändå frågan om unga vuxna, som bör stödas i sin utveckling till självständighet och som gör självständiga val.― Mirjam Kalland, soc&kom-rektor, fd. generalsekreterare vid Mannerheims barnskyddsförbund

Det sägs att föräldrar känner stress över att urvalssystemen numera gynnar förstagångssökanden och att det därmed inte finns utrymme för fel val.
Åbo universitet
Åbo universitet Bild: Yle/Philip Stenkula turku

- Studiehandledare vid gymnasier har varit entusiastiska och intresset för evenemanget har varit mycket stort. Det finns en tydlig beställning på ett dylikt evenemang, säger projektchef Nea Särkikoski vid Åbo universitet i intervjun i HS.

De föräldrar som HS intervjuade vid evenemanget betonade att den unga själv antingen önskat eller åtminstone godtagit deras medverkan.

Föräldrar uppges även annars kontakta universitetet en hel del, bland annat i frågor som rör urvalsprov. Särskilt pojkars föräldrar ringer om antagningskriterierna.

- Nej, vi planerar inga infokvällar. Jag tänker så här: Det är ju ändå frågan om unga vuxna, som bör stödas i sin utveckling till självständighet och som gör självständiga val. Däremot är det ju bra om föräldrar visar intresse för sina barns studier på hemmaplan och diskuterar med dem, säger Mirjam Kalland, rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan och tidigare generalsekreterare vid Mannerheims barnskyddsförbund.

HU: Låt studenten själv välja studieinriktning

Helsingfors universitet skriver på en särkild föräldrasida att föräldrarna har en viktig roll som stöd för den nya studenten, och att det därför är viktigt att också föräldrarna får korrekt och tillförlitlig information om studierna.

HU uppmanar föräldrarna att låta det studerande barnet fatta sina egna beslut.

"Valet av huvudämne och studiehelheter ska inte bygga enbart på en uppfattning om vad som är det säkraste eller mest praktiska alternativet", står det skrivet till föräldrarna.

Studier
Studier Bild: Yle / Sluta panta. Illustration av Linn Henrichson studier (verksamhet),studiemotivation

Enligt HU ska föräldrar förhålla sig på följande sätt:
1. De ska stöda studentens självständighet
2. De ska lyssna och lugna
3. De ska uppmuntra studenten att bli bekant med fakultetens personal och att delta i fakultetens och studentkårens evenemang
4. De ska uppmuntra till studier för lärandets skull

"Naturligt att föräldrar ringer och frågar"

Inte heller Åbo Akademi ordnar särskilda tillfällen för abiturienters föräldrar, men många av de tillfällen som akademin är med på (mässor och andra infon som t.ex. skolor ordnar) är öppna också för föräldrar.

Studerande ligger på soffa
Studerande ligger på soffa Bild: yle soffa

- Det är sist och slutligen ganska sällan föräldrar kontaktar oss om sina barns studieframgång eller annat som har och göra med studierna. Det förekommer så klart och många gånger kan det vara riktigt bra att föräldrarna tar kontakt om de känner att deras barn kanske behöver lite extra hjälp och stöd, säger Gurli-Maria Gardberg som är områdeschef vid utbildningsservicen vid ÅA.
Det är bra om ingen studerande blir ensam med sina problem och ibland kan det därför vara riktigt bra att föräldrarna också tar kontakt om de är oroliga för hur det egna vuxna barnet mår.― Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservicen vid ÅA

Enligt Gardberg är det naturligt - och ibland riktigt bra - att föräldrarna tar kontakt om de är oroliga för sin son/dotter på något vis. Men om det gäller direkt studieframgång brukar universitetet be föräldrarna fråga den studerande själv.

- Vi uppmuntrar alltid studenten själv att ta kontakt.

- Det är klart, det finns också exempel på situationer då det kanske gått lite för långt, men det är väldigt få fall det handlar om sist och slutligen. Jag skulle ogärna därför säga att det är ett problem att föräldrarna tar kontakt.

Högskolestudier i Finland

 • 163 800 personer studerade år 2014 inom utbildning som leder till universitetsexamen
 • Akademiskt utbildades barn överrepresenterade (1,5 ggr mot befolkningsunderlaget)
 • Personer ur arbetarklassen kraftigt underrepresenterade (cirka hälften av befolkningsunderlaget)
 • Barn till högre tjänstemän har 6-8 ggr större chans att bli högskolestuderande än arbetarbarn
 • De lägre socio-ekonomiska gruppernas andel ökar inte, snarare minskar
 • De som studerar medicin, ekonomi och juridik har oftast högutbildade föräldrar som arbetar som högre tjänstemän
 • Det minst ärvda utbildningskapitalet finns bland dem som studerar pedagogik, farmaci och humaniora
 • Studerande med hög socioekonomisk bakgrund åker oftare än andra på utbyte utomlands under studietiden
 • Källa: Statistikcentralen, Utbildningsförvaltningens statistiktjänst

  Kan vara svårt att släppa greppet

  Föräldrar till barn som är födda på 1980-talet och senare har beskyllts för att vara curling- och helikopterföräldrar, att de sopar undan hinder och snurrar oupphörligt kring barnen.

  Det är fråga om en föräldrageneration som vant sig vid att delta i barnens läxläsning och hobbyer, som skjutsar idrottande barn till träningar och matcher utan att räkna timmar och kilometer.

  Det sägs att helikopterföräldrar vill delta i sina barns liv även när de uppnått vuxen ålder, att de inte vill eller kan släppa den kontroll de byggt upp.

  Bild: Yle ros

  Skräckexemplen som nämns är mammor och pappor som går med på arbetsintervjuer och som ringer till barnets chef för att löneförhandla eller diskutera arbetsförhållanden.

  Mirjam Kalland, är det bra eller illa att föräldrar engagerar sig på det här viset, vad ska man tänka om det?

  - Det är bra om familjemedlemmar bryr sig om varandra, men det är mycket viktigt att föräldrar lär sig var gränserna går. Det är den unga som bestämmer om sina studier, och unga kan fråga råd av sina föräldrar, men föräldrarna ska inte agera på egen hand.

  Är det något som är typiskt för vår tid att föräldrar inte släpper greppet om vuxna barn?

  - Forskare är ganska eniga om att tiden mellan barndom och vuxenhet har förlängts och försvårats. Föräldrarollen har förändrats, men det är viktigt att föräldrar stannar upp och funderar: Stöder mina handlingar mitt barn till självständighet och vuxenhet, eller låser jag barnet fast i en infantil roll?

  Universitetsdoktorer
  Universitetsdoktorer Bild: Yle doktor

  Enligt Kalland ska man som förälder ställa sig frågan om ens eget agerande verkligen hjälper barnet eller hjälper man sig själv att känna mig viktig? Är det barnet som har svårt att växa upp, eller är det föräldern som har det svårt att låta det växa upp?

  - Det är inte helt lätt att släppa greppet och att acceptera att barnet blivit vuxet med allt vad det innebär, men det ingår i konceptet då man blir förälder. Det är inte lätt att avgöra från fall till fall hur man ska handla, men det är viktigt att fundera på de här frågorna. Det här är nog också en fråga som besvaras olika i olika kulturer, och svaret förändras också över tid, säger Kalland.

  Läs också

  Nyligen publicerat - Inrikes