Hoppa till huvudinnehåll

Vapen får inte lämnas obevakade i sommarstugan

Premiär för sjöfågelsjakt 2015 i Pedersöre.
Vapenlagarna har uppdaterats och det är strängare regler för hur vapen ska förvaras. Premiär för sjöfågelsjakt 2015 i Pedersöre. Bild: YLE/Marcus Lillkvist sjöfågelsjakt

Västnylänningar är noggranna med sina vapen och förstår allvaret med dem, säger äldre kriminalkonstapel Bjarne Holmström. I Västnyland finns många vapeninnehavare vilket innebär en hel del arbete för polisen. Holmström arbetar heltid med vapen i regionen.

Vapenlagen uppdaterades den 1 december 2015. Den viktigaste uppdateringen handlar om förvaring av vapen. Vapnen ska finnas i den bostad där man är fast bosatt, de får alltså inte finnas i till exempel en sommarbostad, i ett fordon eller ett garage.

- Det minimerar risken att de hamnar i fel händer, det är lättare att ha dem under uppsikt i sitt hem, säger Bjarne Holmström.

Skötsamma västnylänningar

Det händer att Raseborgspolisen hittar vapen som förvaras fel. Det sker oftast i samband med andra undersökningar.

- De som har lovliga vapen brukar vara noggranna och sköta sig, säger Holmström.

Två pistoler och ammunition
Förvara vapen och ammunition skilt, uppmanar polisen. Två pistoler och ammunition Bild: EPA magnum

Vapen ska förvaras i låsta skåp. Patroner och vapen ska vara på skilda platser, men de kan förvaras tillsammans om det är i ett låst vapenskåp, påminner Holmström.

- Det handlar om säkerhet att ha dem på olika ställen, i synnerhet om man har små barn.

Många vapen = ännu flera regler

Uppdateringen av vapenlagen behandlar nu också dem som som har flera än fem skjutvapen. Då måste man ha skåp som uppfyller vissa kriterier vad gäller stöld och brandskydd.

Man kan också ha ett utrymme som är godkänt för vapenförvaring.

Vapnen ska hållas inlåsta. Bild: Yle vapenförvaring

- Tröskeln ska på det här sättet bli högre att komma åt vapnen om utomstående får veta att det finns många vapen på ett ställe.

Dödsbon ska anmäla att det finns vapen

Bjarne Holmström arbetar också med att hålla koll på att dödsbon ser till att vapnen får nya ägare efter att den urpsungliga ägaren avlidit. Vapnen ska ha ny ägare inom sex månader efter att ägaren dött, eller så ska vapnen skrotas.

- Man kan lämna in dem till polisen som för kundens del gör vapnen obrukbara.

Äldre kriminalkonstapel Bjarne Holmström vid Raseborgspolisen.
Äldre kriminalkonstapel Bjarne Holmström. Äldre kriminalkonstapel Bjarne Holmström vid Raseborgspolisen. Bild: Yle/Marica Hildén polis i raseborg,Raseborg

Om dödsboet inte hör av sig, så skickar polisen ett påminnelsebrev där det står hur man ska gå till väga och ber dem kontakta polisen.

Ingen medveten glömska

Det händer ganska ofta att dödsbon inte kontaktar Bjarne Holmström och berättar om vapnen.

- Jag tror inte att det är medvetet, utan man har annat att tänka på just då. Men många är medvetna om situationen och ringer snabbt och frågar vad de ska göra med vapnen.

Polisen kan förvara vapnen en kortare tid om det behövs.

Holmström rekommenderar att de vapenägare som inser att de inte behöver sina vapen längre funderar på vad som ska hända med dem i framtiden. Man måste ha ett lov för att ta emot vapen, så den nya ägaren måste ansöka om anskaffningslov via polisen.

Många frågor innan man får vapenlov

Då man har bestämt sig för att skaffa ett vapen ska man boka tid hos polisen och lämna in en ansökan. Där ska man förklara varför man vill skaffa ett vapen, vilket vapen det är frågan om och vad man ska använda det till.

Polis arbetar vid datorn.
Polis arbetar vid datorn. Bild: Yle poliser,ebrott

Sedan tar polisen ställning till om personen som ansöker om anskaffningslov är lämplig att inneha vapen. Det görs genom ett test på en dator där man får svara på många frågor, svaren ger polisen en uppfattning om hurdan personen är.

I samband med det här görs också olika registerförfrågningar.

Bypolisen höll koll på folk

De personer som ansöker om lov första gången, eller om det är länge sedan man hade ett vapen, kallas till intervju med Bjarne Holmström.

- I dag har vi inte bypoliser som har personlig kännedom om folk, så vi vill träffa dem och diskutera för att få en bild av hurdan personen är.

En polisbil vid sidan om vägen.
Ett stort arbetsområde gör att polisen inte känner folk lika bra som förr och måste intervjua folk innan de får vapen. En polisbil vid sidan om vägen. Bild: YLE/Kalle Ranta rekordrazzia,Ekenäs

Om polisen ger grönt ljus så skickas inköpslovet per post till kunden.

Lovet är i kraft ett halvt år och under den tiden kan man skaffa sig ett vapen. Man har 30 dagar på sig att visa inköpslovet och vapnet för polisen som registrerar både dig och vapnet.

De som skaffar vapen första gången får lovet på en bestämd tid, ofta tre eller fem år. I andra fall är lovet tillsvidare, men om man inte längre uppfyller de kriterier som ställs på vapeninnehavare så kan polisen dra in licensen.

Nya uppgifter för Holmström

I Västnyland finns många vapen, det visade en undersökning som Yle Uutiset har gjort. Bjarne Holmström säger att visst syns det att det finns många vapen i Västnyland.

- De lagliga vapeninnehavarna kan sin sak, de förstår allvaret och är ordentliga personer. De bekymmer vi har är med dem som inte har lov att ha vapen.

Sjöfågelsjakt i Pedersöre i augusti 2015. Bjarne Häggblom på bilden.
De flesta västnylänningar vet hur man ska hantera vapen, anser polisen. Sjöfågelsjakt i Pedersöre i augusti 2015. Bjarne Häggblom på bilden. Bild: YLE/Marcus Lillkvist sjöfågelsjakt

Bjarne Holmström har jobbat med anskaffningslov och annat som rör vapen sedan sommaren 2015. I Esbo och Lojo finns motsvarande tjänster. Holmström tycker att det räcker att enbart han jobbar med detta i Raseborg.

- Jag tog över uppgifterna då den föregående personen gick i pension. Jag har mycket att lära mig ännu, men jag tror att vi har situationen under kontroll.

Många vapen ger mycket jobb

Det är i synnerhet varannan onsdag som det märks att det finns mycket vapen i röresle i Västnyland. Då kan folk komma till polisstationen i Ekenäs för att registrera sina vapen utan att beställa tid.

- Hösten var ganska livlig. En lugn dag kom det cirka tio personer, men som mest besökte 20-30 personer polisstationen.

Holmström har mest jobb med dödsbon som funderar på vad de ska göra med de vapen som den avlidne lämnat efter sig.