Hoppa till huvudinnehåll

Frivilliga är livsviktiga för församlingen

Mia Bäck och Anna Edgren vid Aurelia i Åbo.
Anna Edgren vill möta mänskor som de är. Mia Bäck och Anna Edgren vid Aurelia i Åbo. Bild: Yle/Nicke Packalén anna edgren

Anna Edgren är tvåbarnsmamma i en regnbågsfamilj och jobbar till vardags som kulturkoordinator för fritidssektorn i Åbo. Fritiden ger hon åt Åbo svenska församling.

Anna Edgrens engagemang i församlingen började med att hon valdes in i församlingsrådet för snart tio år sedan. Före det hade kontakten med församlingen varit ytterst sparsam.

Anna hade visserligen ett förflutet i barnkören och inom lägerverksamheten under tonåren, men församlingen hade inte varit en del av hennes liv på många år.

- När jag blev invald beslöt jag mig för att ta det här på allvar, säger hon. Jag började dels gå i kyrkan på högmässan och dels ta reda på annat om församlingen.

Att vara aktiv inom församlingen handlar om att jobba för individer och kollektivet men samtidigt också sitt eget bästa

Anna har bland annat varit med och tagit initiativ till och arrangerat skriftskola för vuxna. Ända sedan starten för några år sedan har den varit mycket populär.

I dag är Anna aktiv inom församlingens gudstjänstgrupper. Grupperna består av vuxna i olika åldrar som är med och jobbar fram högmässorna. Det innebär allt från att dela ut agendor för gudstjänsten, välkomna besökarna till kyrkan, planera helheten med psalmer, procession och textläsning till att ordna kyrkkaffe, baka eller fixa fram kyrkkaffet.

Hon är också en av initiativtagarna till församlingens julfest för alla som inte vill eller kan fira julen hemma.

- Att vara aktiv inom församlingen handlar om att jobba för individer, kollektivet och sitt eget bästa, säger Anna. Man sköter om sig själv genom att ha ett positivt sammanhang, men också genom att vara med och skapa och jobba för andra.

Höjda ögonbryn och förvånade miner

Många bekanta blev förvånade när Anna engagerade sig. Fördomar och förutfattade meningar om hurudana personer som engagerar sig i församlingsverksamhet ligger djupt.

- Jag har fått höra att "du som är så vanlig, varför är du församlingsaktiv”, eller ”går du i kyrkan, du är ju inte någon sådan där som man tror att går i kyrkan”.

Frågorna har lett till många intressanta samtal.

- Om jag kan vara med att visa att man faktiskt inte behöver vara någon viss sort eller på något visst sätt för att vara aktiv i någon församling eller gå i kyrkan är det bara kul, säger hon.

"Församlingen är för alla"

Åbo svenska församling hör till de församlingar där medlemsantalet växer. Det beror dels på en stor inflyttning, men också på att många skriver in sig i kyrkan igen.

Församlingsverksamheten ska inte göras till en mysklubb utan en plats där man möter personer som de är som den man är.

Hur kunde man locka ännu fler med i församlingsverksamheten?

- I all enkelhet och all krånglighet handlar det om att vara ärlig och inte svamla bort varken verksamheten eller budskapet, slår Anna fast. Församlingsverksamheten ska inte göras till en mysklubb utan vara en plats där man möter personer som de är som den man är.

Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand i Jakobstad
Bo-Göran Åstrand vill förnya hellre än att fördröja. Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand i Jakobstad Bild: YLE/ Kjell Vikman kyrkoherde

Bo-Göran Åstrand som är kyrkoherde i Jakobstads svenska församling säger att församlingen bör finnas med i medlemmarnas vardag. Bland annat därför sköter församlingen största delen av eftermiddagsverksamheten för skolbarn.

- Vi satsar stort på att engagera frivilliga i allt högre grad, säger han. Vi har nu omkring 400 som regelbundet är med och förverkligar verksamheten. Här finns allt från körsångare, församlingsfaddrar, textläsare och gruppledare till förtroendevalda.

Mixen mellan frivilliga och anställda är viktiga för kyrkoherden och Bo-Göran för regelbundna diskussioner med de frivilliga för att hör hur de tänker, vad de vill göra och vad de tycker är viktigt i verksamheten.

Borgå stift mår bra trots slitningar

Bo-Göran Åstrand tycker att klimatet inom Borgå stift är förhållandevis gott för tillfället.

- Slitningarna mellan riktningar och grupperingar tenderar minska i takt med att kyrkans utmaningar ökar, säger han. Vi har helt enkelt inte råd att gå åt varandra som man gjorde tidigare. Det blir mera av att göra gemensam sak inför de utmaningar vi ställs inför i dag.

Borgå stift består av 56 församlingar. Arbetet leds av biskopen Björn Vikström. När konflikter och slitningar uppstår är det han som drar ut och medlar.

Björn Vikström, björn vikström. biskop, Närbild
Biskopen Björn Vikström ser positivt på framtiden för de svenska församlingarna. Björn Vikström, björn vikström. biskop, Närbild Bild: Yle/Carina Bruun björn vikström. biskop

- Jag tycker att det hör till de svåraste uppgifterna, säger han. Konflikter tar väldigt mycket tid och energi. Ofta handlar det om att det inte finns förtroende mellan kyrkoherden och förtroendevalda eller parterna i ett arbetslag.

Alltid lyckas medlingen inte. I till exempel Vanda svenska församling måste man ta in en organisationskonsult för att försöka lösa tvisten.

Också trosfrågor splittrar. Bland annat frågan om den evangelisk lutherska kyrkan ska viga homosexuella par i framtiden har fått känslorna att svalla. Enligt biskopen är den här frågan på agendan just nu, men den måste diskuteras grundligt före besluten fattas.

Oberoende av var man går i kyrka, ska man kunna få lyssna till både manliga och kvinnliga präster.

En annan ständigt återkommande tvistefråga är kvinnliga präster. Enligt Björn Vikström är det här ändå en icke fråga. Biskopen utgår från att både prästvigda och kyrkoherdar ska kunna samarbeta med båda könen.

Ansträngd ekonomi styr folk till kyrkan

Under de senaste åren har de här två frågorna ändå fått många att lämna kyrkan av en eller annan anledning. Församlingarna inom Borgå stift har ändå inte varit lika hårt drabbade som de finska.

- Det kan bero på att vi har små församlingar och bättre kontakt med medlemmarna, säger Vikström. Tröskeln att skiva ut sig är högre ju mera direkt kontakten är.

Borgå stift har den bästa produkten man kan ha.

I fjol skrev ändå fler in sig i kyrkan än på många år. Siffrorna för Borgå stift finns inte ännu, men för hela landet var antalet 2000 fler än år 2014. Vikström tror att det kan bero på att man lämnat kyrkan i ilska och sedan ångrar sig för att man vill gifta sig eller bli fadder.

Undersökningar från i fjol visar att också ekonomiskt kärva tider får folk att återvända till kyrkan. Kyrkan hörde till de organisationer för vilka förtroendet ökade bland allmänheten.

- Borgå stift har den bästa produkten man kan ha, slår han fast. Det vill säga ett budskap om Guds kärlek och ett budskap om hur viktigt det är att vi människor visar varandra barmhärtighet, omsorg och medmänsklighet.

Se programmet här:

Närbild i Yle Fem, måndag 25.1.2016 kl 20.00
Sänds även i Yle Fem, tisdag 26.1.2016 kl. 17.25.

30 dagar på Arenan.

Läs också