Hoppa till huvudinnehåll

Tiden rann ut för campus i Östnyland

Amisto
Amisto Bild: Yle/Jeanette Winberg campus

Campus skulle föra alla yrkesinstitut i Borgånejden samman och lösa deras problem. Nu är projektet dödförklarat och yrkesskolornas framtid öppen. Vad ska hända?

Inveon, Prakticum, Amisto och Point College är de institut i Östnyland där man kan få en yrkesutbildning. Samkommunen som styr Amisto basar dessutom för vuxenutbildaren Edupoli.

Gamla lokaler, hot från staten, oanade möjligheter till samarbete. Fyra anordnare med fastigheter runtom i regionen, en bred samling utbildningslinjer och tre språk.

Det här var utgångsläget när samkommunerna som styr skolorna började planera ett gemensamt campus i Borgå.

Campusprojektet

- Campusprojektet myntades för att gardera sig mot statens reform av utbildning på andra stadiet
- Reformen träder i kraft 1/2018 och påverkar bl.a. finansiering och styrning
- Utbildning på andra stadiet kallas även yrkesutbildning
- Fyra anordnare i Östnyland: två samkommuner, två aktiebolag
- Samkommunerna ägs av kommuner
- Största konflikten i campusprojektet är språkfrågan
- Borgå vill ha tvåspråkigt campus, de andra ägarkommunerna vill bevara språken separat

Varför ett campus?

Utmaningen kom uppifrån.

Staten planerar en reform av andra stadiets utbildning som påverkar både styrning, finansiering och examina. Det leder till att alla yrkesinstitut måste förnya sig och motivera sin existens.

Samarbete skolorna emellan skulle ha flera fördelar: förvaltningen och lokalerna kunde vara gemensamma och de studerande skulle ha större valmöjligheter.

Dessutom har Inveon och Point College i flera års tid haft ett akut behov av nya fastigheter.

Point college utifrån
Point college utifrån Bild: Yle/Jeanette Winberg yrkesutbildning,point college

Fnurrorna samlas på tråden

Bra så här långt. Men hur skulle campus se ut?

Det var en fråga som de fyra anordnarna skulle hitta en lösning på. Kommunerna som äger samkommunerna hade ändå svårt att komma överens.

Borgå stad ville ha ett tvåspråkigt campus, men det ville varken Lovisa eller Sibbo. De som förespråkade ett skilt svenskt campus var rädda för att svenskan skulle drunkna i ett massivt, flerspråkigt komplex.

En annan fråga som måste lösas var hur långt man skulle gå med att slå samman skolornas förvaltning.

För att inte tala om pengarna. Vem skulle betala mest – kanske Borgå stad som förespråkade det tvåspråkiga trots andras motstånd?

Inveon i Borgå utifrån
Inveon i Borgå utifrån Bild: Yle/Jeanette Winberg inveon i borgå

En efter en trillade av

Konflikterna var för stora att lösa.

År 2013 meddelade Yrkesinstitutet Prakticum att ett enda campus blir för stort. Skolan skulle fortfarande föredra ett svenskspråkigt samarbete.

År 2014 drog sig det finskspråkiga Amisto ur projektet med förklaringen att det ekonomiska läget är för dåligt för så stora planer.

Sommaren 2015 kom Sibbo kommun med kravet att språkgrupperna måste hållas åtskilda och campus byggas utan att kommunerna betalar – annars hoppar Sibbo av.

I september 2015 uppmanade Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula de fyra anordnarna av yrkesutbildning i regionen att komma till skott med de konkreta planerna.

Inveon och Amisto svarade att campuståget gått för länge sedan.

I november 2015 meddelade Borgå att staden utreder om den kunde dra sig ur samkommunerna för Inveon och Amisto. Sibbo kunde tänka sig att vara med i utredningen.

Prakticum i Borgå
Prakticum i Borgå Bild: Yle/Jeanette Winberg campus

Och framtiden då?

Under våren 2016 måste de svenskspråkiga skolorna få veta vem som sist och slutligen ska arrangera utbildningen på andra stadiet i framtiden.

Kommunerna har ingen skyldighet och därför väcks frågan om de alls ska stå för kostnaderna.

Point College har meddelat att skolan drar sig ur campusprojektet och letar efter en tomt för ett nybygge på egen hand.

Prakticums Borgåenhet fortsätter i hyrda utrymmen i centrum och utvidgar verksamheten med små steg.

Inveons samkommunsstämma anser att skolan har fyra alternativ för att trygga den svenskspråkiga utbildningen: att fortsätta som idag, att utreda samgång med Point College eller Prakticum eller att låta Borgå stad ta över verksamheten.

Amisto meddelade redan 2015 att skolan kan hyra ut lokaler om någon behöver.

Personal och studerande vid alla skolor vill fortsätta med vardagen i lugn och ro. Oenigheterna ligger på en högre nivå.

Artikeln rättad 27 januari: Inveon samt Amisto och Edupoli styrs av samkommuner. Point College och Prakticum styrs däremot av aktiebolag.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland