Hoppa till huvudinnehåll

Kolla om det verkligen är din chef som ber dig överföra stora summor

Kostumklädd affärsman som bär på portfölj
Kostumklädd affärsman som bär på portfölj Bild: Martti Juntunen portfölj

Centralkriminalpolisen utreder som bäst tiotals fall där finländska börsbolag utsatts för grova bedrägerier. I samtliga fall har de kriminella utgett sig för att vara chefer i bolagen, och på det sättet lurat till sig stora summor.

Genom att uppträda som verkställande direktörer har brottslingarna lyckats få ekonomiförvaltningen att betala ut miljonsummor. Enligt den europeiska polisorganisationen Europol har de första gripandena gjorts i Israel.

Bluffcheferna agerar mest inom stora företag. Summorna som företagen förlorat rör sig mellan några tusen euro till hundratals tusen euro, säger kriminalkommissarie Jyrki Kaipanen vid CKP.

Toppen av isberget

Han tror att polisen fått vetskap om bara en bråkdel av fallen. Han hoppas att företagen hör av sig hos polisen också då bedrägerierna blivit på försöksstadiet, eller då de bara misstänks.

Bluffchefer har blivit ett allt vanligare fenomen det senaste året i hela världen.

Bedragarna kartlägger till en början företagets nyckelpersoner med hjälp av telefonsamtal och webbplatser. Sedan skickas falska epostmeddelanden där bluffcheferna uppmanar ekonomiavdelningen att betala ut stora summor.

Pengarna har i huvudsak landat på konton i Kina, Sydamerika och Östeuropa.

Konecranes kranar på en arbetsplats
Konecranes kranar på en arbetsplats Bild: Konecranes kranar

Konecranes utländska dotterbolag

De första fallen som blev kända i Finland gällde Konecranes dotterbolag och konsultbolaget Affectos dotterbolag. Konecranes dotterbolag förlorade 17,2 miljoner euro på bedrägeriet. Så här skriver Konecranes i ett pressmeddelande för ca ett halv år sedan:

Förövarna har genom identitetsstöld och andra bedrägliga handlingar lyckats förmå dotterbolaget att göra oberättigade betalningar uppgående till totalt 17,2 millioner euro. Konecranes har anmält brottet till polismyndigheterna i de berörda länderna och arbetar nära myndigheterna för att återfå sina förluster och ställa förövarna inför rätta.

Lönsamma företag mest utsatta

Enligt Centralkriminalpolisen verkar bedrägerierna inte få ett slut i första taget. Både börslistade och icke-börslistade bolag utsätts för bedrägeriförsök, i synnerhet de mest lönsamma företagen.

Det att bedrägerierna ibland lyckas har lockat fler kriminella att pröva sin lycka i den här branschen Ibland är det ändå amatörer som är i farten: många finländska företag har fått ta emot mycket klumpigt formulerade bluffmeddelanden.

Tuomas Kerkkänen, Yle Uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes