Hoppa till huvudinnehåll

Lojo vill ha kvar magistraten

Polishuset i Ekenäs
I Ekenäs finns magistraten i polishuset, men det är långt från Lojo. Polishuset i Ekenäs Bild: Yle/Fia Doepel polishuset i ekenäs,Ekenäs

Det är viktigt att magistratens kontor finns kvar i Lojo. Det säger Lojo stadsstyrelse i ett utlåtande till finansministeriet.

Enligt ett förslag ska magistratens kontor i Lojo och Vanda läggas ned. En av orsakerna är att personalen från Lojo behövs i huvudstadsregionen där antalet utlänningsärenden har ökat.

Svårt att ta sig till kontoret i Ekenäs

Om magistraten i Lojo försvinner förväntar sig Lojo stadsstyrelse att staten ordnar magistratsservice i Lojo genom ett gemensamt statligt servicekontor.

Nylands magistrat har också kontor i Ekenäs, Hyvinge samt i Hagalund i Esbo. Men det är svårt att ta sig dit med kollektivtrafik från Lojo, betonar stadsstyrelsen.

Lojo stadsstyrelse förstår att den ökade invandringen sätter press på magistraterna i Helsingfors och Esbo. Men dessa borde sinsemellan kunna fördela sina resurser i stället för att magistratskontoret i Lojo skulle läggas ned, anser stadsstyrelsen.