Hoppa till huvudinnehåll

"Sandö i Hangö fick för mycket byggrätt"

En strand med vass, träd i bakgrunden.
Hangö stad har inte motiverat den stora byggrätten i Sandö tillräckligt väl, tycker NTM-centralen. En strand med vass, träd i bakgrunden. Bild: Hangö stad delgeneralplan

Sandö i Hangö fick för mycket byggrätt och naturskyddet blev lidande. Det anser den statliga myndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

Planerna för Sandö går ut på att omvandla Finlands frikyrkas 400 hektar stora område till ett fritids- och wellnesscentrum. I samband med planläggningen har både byggrätten och naturskyddet setts över.

Välfärdscentrumet ska utnyttja Sandö gårds och teologiska institutets gamla byggnader men det har också fått över 3 000 kvadratmeter ny byggrätt väster om den gamla huvudbyggnaden.

NTM-centralen är inte nöjd med planen utan vill att domstolen upphäver Hangö stadsfullmäktiges beslut (19.10) att godkänna den nya delgeneralplanen för Sandöområdet.

Dåliga motiveringar

NTM-myndigheten motiverar besväret med att staden inte har motiverat den stora byggrätten tillräckligt väl. NTM-centralen anser också att områdena för turismfunktioner i planen har placerats för nära känsliga naturområden som borde skyddas.

Hangö stadsstyrelse föreslår inte oväntat att NTM-centralens besvär förkastas som omotiverat. Staden säger bland annat att byggrätten för turismfunktioner i den nya delgeneralplanen inte är för stor utan betydligt mindre än i den gällande strandgeneralplanen.

Vad gäller naturskyddet anser staden att alla skyddsområden utom ett i Sandö ligger minst hundra meter ifrån de planerade turismfunktionerna.

En karta som visar området för Sandö delgeneralplan i Hangö 2015.
Området som planläggningen gäller är utritat på kartan. En karta som visar området för Sandö delgeneralplan i Hangö 2015. Bild: Hangö stad delgeneralplan

Området i Sandö ligger på norra sidan av Hangö udd cirka tio kilometer nordost om stadens centrum. Området gränsar i söder till Hangö-Hyvingebanan.

En del av området för delgeneralplanen kräver utöver delgeneralplanen också en detaljplan innan den nuvarande markägaren eller någon ny ägare kan börja förverkliga sina visioner.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland