Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors universitet gör sig av med 980 personer

Rektor Jukka Kola beklagar att universitetet tvingas säga upp så många. Bild på Jukka Kola, rektor vid HU. Bild: Helsingfors Universitet / Linda Tammisto helsingfors universitet,jukka kola

Fram till slutet av 2017 ska 570 personer sägas upp, 410 anställningar upphör på annat vis.

Universitet kommer också att reformera sin verksamhet. Rektor Jukka Kola säger i ett pressmeddelande att det inte gick att undvika personalnedskärningar på grund av det årliga sparkravet på 106 miljoner euro mellan 2019 och 2020 som regeringen ålagt universitetet. Nästan hälften av ska sparas in i år.

Jag beklagar djupt att vi är tvungna att säga upp kompetent personal.― Rektor Jukka Kola

- Helsingfors universitet hade inte blivit ett av världens bästa forskningsuniversitet utan sina kunniga och engagerade anställda. Jag beklagar djupt att vi är tvungna att säga upp kompetent personal, säger Kola.

Universitet uppskattar att 570 personer kommer att sägas upp, av dem hör 75 till undervisnings- och forskningspersonalen.

De tidsbundna anställningarna kommer att minska med 210 fram till 2020. Av dessa är 160 undervisnings- och forskningspersonal.

200 personer kommer att pensioneras från anställningar som inte tillsätts på nytt. Av dessa hör 60 till undervisnings- och forskningspersonal.

Fler kan tvingas sägas upp

Uppsägningarna kommer att genomföras redan under våren 2016. Universitetet har redan nu börjat anpassa sin verksamhet enligt det som komma skall.

Flera uppsägningar kommer eventuellt att bli aktuella när den pågående utredningen av arbetsfördelningen mellan Finlands universitet är klar.

Under de senaste fem åren har Helsingfors universitets personal minskat med ungefär 500 personer.

Fortbildningen bolagiseras

Helsingfors universitets fortbildning ska i framtiden skötas genom ett bolag. Bolagiseringen betyder att all fortbildning och eventuellt också utbildningsexporten sköts centraliserat.

Det finns också ett förslag på att bolagisera universitetets fastighetstjänster. Målet är att minska lokalerna med 80 000 kvadratmeter fram till 2020.

Personal och studenter ger sparförslag

Det är inte bara ledningen som kommit med förslagen till sparåtgärder, utan personalen och studenterna har också varit aktiva.

Under hösten har universitetet fått in förslag till sparåtgärder som hjälper till att spara upp till 10 miljoner euro i året. Summan motsvarar 170 arbetsplatser.

Helsingfors universitet har också startat en donationskampanj. Man hoppas att privata donatorer ska intressera sig för kampanjen.

Hård kritik från förbunden

Professorsförbundet och Forskarförbundet går ut med hård kritik mot uppsägningarna.

- Det verkar som att Helsingfors universitet endast ser personalen som en utgiftspost, och genom att dra ner på den posten fixar man de massiva nedskärningar som regeringen kör.

På förbunden anser man att Helsingfors universitet kunde ha skött samarbetsförhandlingarna på ett snyggare sätt.

Professorsförbundet och Forskarförbundet menar att eftersom uppsägningarna till största delen hotar övrig personal än undervisnings- och forskningspersonal, kommer dessa personers uppgifter att glida över på lärare och forskare. På så sätt minskar resurserna för både undervisning och forskning.

- I en del andra universitet har det genuint sökts alternativ till personaluppsägningar och lyssnats på förtroendemännens förslag. Av någon orsak har det inte hänt på Helsingfors universitet, meddelar man från förbunden.

Kommentarer

Inlagt av

Nedskärningar anses av vissa vara dåliga. En bedömning är att blott en på hundratusen bidrar med betydande kreativa inslag för samhället. Den individen är inte alltid universitetsmänniska.

Inlagt av

Hur gör man sig av med dem som man ska göra sig av med på annat sätt?

Utdrag ur artikeln:
"Universitet uppskattar att 570 personer kommer att sägas upp, av vilka 75 gäller undervisnings- och forskningspersonal.

De tidsbundna anställningarna kommer att minska med 210 fram till 2020. Av dessa är 160 undervisnings- och forskningspersonal.

200 personer kommer att pensioneras från anställningar som inte tillsätts på nytt. Av dessa hör 60 till undervisnings- och forskningspersonal."

Så genom pensioneringar och tidsbundna kontrakt som inte kommer att förnyas.

Mvh,
Catariina Salo, Yle Huvudstadsregionen

Inlagt av

Låter som väldigt mycket. Har svårt att tro att Finlands utbildningsnivå kommer att bli bättre på grund av detta, och tror inte Finlands konkurrenskraft blir bättre av lägre utbildningsnivå. Regeringen 2016 förstör Finland.

Inlagt av

Och så undrar man varför så många hellre far utomlands och studerar. Många av dem kommer att förbli borta och det är en förlust för Finland.

Inlagt av

Inte en dag för tidigt att ingripa i dom dammiga och offentligt finansierade lågproduktiva strukturerna inom högskolevärlden. Belackarna står på barrikaderna och ropar om sänkt utbildningsnivå och minskad konkurrenskraft. Att det är den höga utbildningen som skall vara vår räddning. Tro det?

Vart har det nuvarande systemet lett oss? Till skenande offentliga utgifter, över 50 000 arbetslösa magistrar och tusentals arbetslösa doktorer. Lägg ännu till mörkertalet med högskoleutbildade i arbeten som inte kräver högskoleutbildning till dom här siffrorna.
Och produktiviteten? Ja, vad har universiteten riktigt åstadkommit under dom senaste tio goda åren? Vilka forskningsresultat har bidragit till en ökad BNP, ett ökat välstånd?
Just det..

Inlagt av

Jaha dit for ju Helsingfors universitets plats på listan över de bästa universiteten i världen och Finlands plats som ett av världens toppländer inom forskning.

Inlagt av

Ett av världens förnämsta universitet? Kan man läsa i första stycket! Varför dras inte massor av duktikt och kunnig folk dit då, så man inte skulle behöva sätta bort kunniga människor?

Inlagt av

Hur är det egentligen? Själv flyttade jag kom till en effektiv högskola. Det är även stor skillnad mellan de olika fakulteterna inom HU. Denna nedskärning kan troligen förbättra HUs framtid då det nu blir det orsak av tvång att effektivera undervisningen, De som skriker mest och högljudaste är de som riskerar sina skyddade arbetplatser. Nollforskning är viktigt, men det måste finnas balans, och nu lider vår samhälle av en kraftigt ökande statssluld som den nuvarande regeringen äntligen vågar åtgärda, tyväär finns det krafter som tror att man med låneupptagning ( = ökad skuldsättning) lan lösa problemen.

Inlagt av

75 av 570 är undervisande. Det visar ju det som är sant från HU, Åbo Akademi, Aalto samt Hanken. Man har de senaste tio-femton åren anställd administrativ personal I stora mängder. Många tjänster som kallas heltid är sådana som de flesta från privata kan sköta på 30% vilket även gör det möjligt för de flesta att ha konsulteringsjobb på sidan om var man kan göra stora pengar.

Inlagt av

Jag ger inte ett rött öre för "humaniora" och andra flummiga vetenskaper... såg att en doktorerat på skolelevers matvanor... exotiska matveckor... på min tid fick vi välling, gröt och ibland ärtsoppa i skolan... det räckte bra... vi växte och mådde bra...

Nu doktorerar man om man inte får jobb... universiteten lär få anslag i förhållande till antalet doktorsavhandlingar... stoppa icke "matnyttiga" sådana... en doktorshatt är den värd som bidrar till att lösa cancerns gåta...

  • Hot mot Kajana flygplats?

    Polisen är på plats.

    Ett eventuellt hot mot Kajana flygplats utreds som bäst. Polisen har fått vetskap om något som hotar flygplatsen men mer information än så vill polisen ännu inte ge ut.

  • "Arbetslösheten nästan knäckte mig"

    En berättelse om att vara utan jobb i Finland 2016.

    Jag kämpade för min examen och trodde att den skulle leda till jobb. Så blev det inte. Idag är jag fastanställd, men höll på att tappa hoppet under tiden som arbetslös.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen