Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors universitet gör sig av med 980 personer

Bild på Jukka Kola, rektor vid HU.
Rektor Jukka Kola beklagar att universitetet tvingas säga upp så många. Bild på Jukka Kola, rektor vid HU. Bild: Helsingfors Universitet / Linda Tammisto Jukka Kola,Helsingfors universitet

Fram till slutet av 2017 ska 570 personer sägas upp, 410 anställningar upphör på annat vis.

Universitet kommer också att reformera sin verksamhet. Rektor Jukka Kola säger i ett pressmeddelande att det inte gick att undvika personalnedskärningar på grund av det årliga sparkravet på 106 miljoner euro mellan 2019 och 2020 som regeringen ålagt universitetet. Nästan hälften av ska sparas in i år.

Jag beklagar djupt att vi är tvungna att säga upp kompetent personal.― Rektor Jukka Kola

- Helsingfors universitet hade inte blivit ett av världens bästa forskningsuniversitet utan sina kunniga och engagerade anställda. Jag beklagar djupt att vi är tvungna att säga upp kompetent personal, säger Kola.

Universitet uppskattar att 570 personer kommer att sägas upp, av dem hör 75 till undervisnings- och forskningspersonalen.

De tidsbundna anställningarna kommer att minska med 210 fram till 2020. Av dessa är 160 undervisnings- och forskningspersonal.

200 personer kommer att pensioneras från anställningar som inte tillsätts på nytt. Av dessa hör 60 till undervisnings- och forskningspersonal.

Fler kan tvingas sägas upp

Uppsägningarna kommer att genomföras redan under våren 2016. Universitetet har redan nu börjat anpassa sin verksamhet enligt det som komma skall.

Flera uppsägningar kommer eventuellt att bli aktuella när den pågående utredningen av arbetsfördelningen mellan Finlands universitet är klar.

Under de senaste fem åren har Helsingfors universitets personal minskat med ungefär 500 personer.

Fortbildningen bolagiseras

Helsingfors universitets fortbildning ska i framtiden skötas genom ett bolag. Bolagiseringen betyder att all fortbildning och eventuellt också utbildningsexporten sköts centraliserat.

Det finns också ett förslag på att bolagisera universitetets fastighetstjänster. Målet är att minska lokalerna med 80 000 kvadratmeter fram till 2020.

Personal och studenter ger sparförslag

Det är inte bara ledningen som kommit med förslagen till sparåtgärder, utan personalen och studenterna har också varit aktiva.

Under hösten har universitetet fått in förslag till sparåtgärder som hjälper till att spara upp till 10 miljoner euro i året. Summan motsvarar 170 arbetsplatser.

Helsingfors universitet har också startat en donationskampanj. Man hoppas att privata donatorer ska intressera sig för kampanjen.

Hård kritik från förbunden

Professorsförbundet och Forskarförbundet går ut med hård kritik mot uppsägningarna.

- Det verkar som att Helsingfors universitet endast ser personalen som en utgiftspost, och genom att dra ner på den posten fixar man de massiva nedskärningar som regeringen kör.

På förbunden anser man att Helsingfors universitet kunde ha skött samarbetsförhandlingarna på ett snyggare sätt.

Professorsförbundet och Forskarförbundet menar att eftersom uppsägningarna till största delen hotar övrig personal än undervisnings- och forskningspersonal, kommer dessa personers uppgifter att glida över på lärare och forskare. På så sätt minskar resurserna för både undervisning och forskning.

- I en del andra universitet har det genuint sökts alternativ till personaluppsägningar och lyssnats på förtroendemännens förslag. Av någon orsak har det inte hänt på Helsingfors universitet, meddelar man från förbunden.