Hoppa till huvudinnehåll

Många av Luonas asylboenden har för få vårdare

Skylten för mgirationsverket i Reso
Migrationsverkets rekommendationer uppfylls inte på största delen av Luonas asylboenden. Skylten för mgirationsverket i Reso Bild: Yle/Adrian Perera Migrationsverket,Reso

Bara två av det privata vårdföretaget Luonas sju asylboenden i huvudstadsregionen uppfyller rekommendationen om antalet vårdare.

Migrationsverket rekommenderar att det finns en vårdare på 150 asylsökande. Rekommendationen är i enlighet med den social- och hälsovårdslagstiftning som finns i Finland.

Strax efter nyår dog en 20-årig asylsökande på ett asylboende i Esbo. Asylboendet som drivs av vårdföretaget Luona har ungefär 600 invånare.

Kontakten till Luona god

På Migrationsverket är man medveten om att rekommendationen inte uppfylls på alla boenden som Luona upprätthåller. Men enligt Päivi Hieta, överinspektör vid enheten för mottagning på Migrationsverket, är kontakten till företaget god.

- Vi har regelbunden kontakt med företaget. De kommer hit och vi besöker dem. Jag vet inte ännu vad slutresultatet blir, men jag upplever att det går framåt.

Vi har gått igenom rekommendationen och konstaterat att det vi avtalat om inte helt uppfylls.― Päivi Hieta, Migrationsverket

Hieta har i egenskap av överinspektör för hälsovården besökt alla utom ett av Luonas enheter i huvudstadsregionen.

- Kontakten med både deras medicinska chef Pekka Tuomola och ansvariga föreståndare är god. Vi har gått igenom rekommendationen och konstaterat att det vi avtalat om inte helt uppfylls, men det är på väg mot det bättre, säger Hieta.

Luonas asylboenden i huvudstadsregionen

Luona driver sammanlagt sju asylboenden i huvudstadsregionen. Varje boende har en hälsovårdare och en närvårdare. De två enheterna i Helsingfors har var sin närvårdare men delar på hälsovårdaren. Vi räknade ut hur många vårdare som finns per asylsökande på basis av uppgifter från Luona. Bara två av boendena uppfyller rekommendationen om en vårdare på 150 invånare.

 • Sockenbacka 1, Helsingfors - 162 invånare. En vårdare på 108 invånare.
 • Sockenbacka 2, Helsingfors - 443 invånare. En vårdare på 295 invånare

Sammanlagt har de en vårdare på 201 invånare.

 • Otnäs, Esbo - 412 invånare. En vårdare på 206 invånare.
 • Siikajärvi, Esbo - 273 invånare. En vårdare på 136 invånare.
 • Knektbro, Esbo - 581 invånare. En vårdare på 290 invånare.
 • Aviapolis, Vanda - 380 invånare. En vårdare på 190 invånare.
 • Skattmans, Vanda - 544 invånare. En vårdare på 272 invånare.

Uppgifterna är från vecka 3.

Övervakas med besök

Rekommendationen om att det ska finnas en vårdare per 150 asylsökande baserar sig på lagstiftning. Men i de kontrakt som skrivs mellan Migrationsverket och de privata aktörer som upprätthåller asylboendena är det bara just en rekommendation, inte ett tvång.

- Det är för att Migrationsverket inte är en instans som på det sättet kan bestämma och ge order. Men vi kan ge anmärkningar och vid behov säga upp kontraktet då rekommendationerna inte följs, säger Hieta.

Päivi Hieta, överinspektör vid Enheten för mottagande på Migrationsverket.
Päivi Hieta Päivi Hieta, överinspektör vid Enheten för mottagande på Migrationsverket. Bild: Yle/Julie Ebbe Migrationsverket,asylmottagande

- När vi ger en anmärkning vill vi samtidigt också ge tid för enheterna att rätta till det som inte uppfylls.

På det här sättet har Migrationsverket goda möjligheter att övervaka att asylboendena följer de lagar och regler som gäller, anser Hieta.

Enligt Hieta finns det ändå fall där Migrationsverket övervägt att stänga boenden helt och hållet.

Uppföljningen går ut på helt besök på asylboendena där man med hjälp av en blankett ser till så att alla krav uppfylls.

I nuläget finns det totalt 18 asylboenden i Helsingfors, Esbo, Vanda och Kyrkslätt.

Social- och hälsovårdstjänster för asylsökande

Förläggningarna ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna till de asylsökande.

 • Vid förläggningarna omfattas de asylsökande av en hälsoundersökning och screening av smittsamma sjukdomar.
 • De asylsökande har rätt att få den socialservice (rådgivning, handledning, utredning av sociala problem) som en yrkesutbildad person inom socialvården anser vara nödvändiga.
 • Vuxna sökande har rätt till brådskande hälsovård. De har också rätt att få den hälsoservice som en yrkesutbildad person inom hälsovården anser vara nödvändiga.
 • Minderåriga sökande har rätt till samma hälsovårdstjänster som kommuninvånare.
 • Barn under 7 år omfattas av rådgivningstjänsterna, och alla barn vaccineras. Även personer som är i utsatt ställning (äldre, gravida, personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka, traumatiserade) får de hälsovårdstjänster de behöver.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet.

Läs också