Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg funderar ännu över veterinärvårdens framtid

Många frågor kring var hur och var de fyrbenta patienterna ska vårdas.

Samhällstekniska nämnden i Raseborg skulle på tisdagen (27.1) ta ställning till hur den kommunala veterinärservicen i Västnyland ska organiseras. Men tekniska direktören Jan Gröndahl tog tillbaka ärendet eftersom han vill utreda konsekvenserna av beslutet ytterligare.

I bakgrunden finns ett förslag från Sydspetsens miljöhälsonämnd från november. Nämnden begär in utlåtanden från kommunerna om hur veterinärvården ska organiseras.

Privatisera veterinären?

Ett alternativ är att veterinärvården konkurrensutsätts och på det sättet privatiseras i hela området.

Det andra alternativet är att man konkurrensutsätter smådjursmottagningen utanför tjänstetid och jourvården av större djur dygnet runt. Den kommunala veterinären skulle i fortsättningen erbjuda icke-brådskande vård och hälsovård för större djur under tjänstetid.

Djurägare med smådjur skulle dagtid få vända sig till privat veterinärer.

Plats ännu osäker

En fråga som Gröndahl också vill titta närmare på är placeringen av den kommunala veterinären. Inom Sydspetsens miljöhälsa har man nämnt Västankvarn i Ingå som möjlig placering för en kommunal veterinär med ansvar för bara produktionsdjur.

Gröndahl säger att placeringen på inget sätt är en knäckfråga för Raseborg utan det är verksamheten som är det viktigaste. Men han ser det som naturligt att ställa frågan om det inte kunde vara möjligt med en placering i Karis eller Ekenäs.

När kommunstyrelsen i Ingå skulle behandla ärendet ville man också ha lite tilläggstid så man bollade ärendet vidare till byggnads- och miljönämnden för ett utlåtande. Sedan behandlas frågan igen i styrelsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland