Hoppa till huvudinnehåll

Sjukskrivning inom armén kan bli lättare

Krigsmannaedgång i Pargas
Krigsmannaedgång i Pargas Bild: Yle/Linus Hoffman faned

Beväringar kan i framtiden bli befriade från olika uppgifter enbart med sin förmans tillstånd och utan läkarintyg. Försöket att göra sjukskrivningarna inom armén mer flexibla får beröm av alla inblandade.

Med hjälp av det pågående försöket där beväringar lättare kan sjukskriva sig, vill armén minska på antalet besök på hälsostationer, effektivera tjänstgöringstiden och samtidigt anpassa den mer efter person.

I praktiken innebär försöket att beväringar med lindriga sjukdomar eller skador kan meddela personalen vilka av dagens uppgifter hen kan delta i. Därefter går beväringen med sin förman igenom hur dagens program ser ut.

Får beröm

Vid reservofficersskolan, där testperioden pågår, är man nöjd.

- Alla gynnas. Framför allt lär sig de unga att ta mer ansvar för sig själva och sin hälsa, säger Markku Hutka, chef för reservofficersskolan.

Främst används det nya systemet då beväringar har skavsår, vrickningar eller problem med luftvägarna. Personer med feber granskas alltid av läkare eller sjukskötare, likaså fall där patienten blir befriad från tjänst i mer än tre dagar.

Beväringarna kan också när som helst be om att få professionell sjukvård.

Framför allt lär sig de unga att ta mer ansvar för sig själva och sin hälsa.― Reservofficersskolans chef Markku Hutka

Godkänt av beväringarna

Beväringen Akseli Kamila använde sig av det nya systemet när han inför en skjutövning fick ont i halsen.

- Jag kände att jag inte kunde delta i en förflyttning under övningen som skedde med cykel. Då slapp jag göra det, men kunde delta i resten av övningen och behövde inte köa på sjukhuset i 3-4 timmar. Systemet fungerar bra, säger Kamila.

Under de tre månader som försöket pågått har besöken på hälsostationen under vissa perioder minskat med en fjärdedel.

Kapten Arto Ylä-Kotola vid reservofficersskolan är också nöjd. Han säger att systemet är uppbyggt så att personalen inte måste göra några svåra medicinska bedömningar.

- Vi har gett väldigt tydliga instruktioner för i vilka fall systemet kan tillämpas, säger han.

Han anser att det finns all orsak att utvidga systemet, efter några finslipningar. I februari kommer utvärderingen av försöket och därefter blir det klart hur man går vidare.

Yle Uutiset/Jussi Salokorpi