Hoppa till huvudinnehåll
Ämnessidans huvudbild för Abimix

Engelska, lång lärokurs, studentexamensproven 2014

Abimix grafik för studentexamensproven i engelska
Abimix grafik för studentexamensproven i engelska Bild: Yle/Oliver Ström engelska,abimix

Studentexamensproven i lång engelska 2014, facit till flervalsuppgifterna samt beskrivningar av goda svar för provens produktiva delar hittar du här. Observera att beskrivningarna inte är bindande vid nämndens bedömning och att den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Vår

Hörförståelseprovet i engelska, lång lärokurs, våren 2014
Flervalssvaren till hörförståelseprovet, våren 2014
Produktiva svaren till hörförståelseprovet, våren 2014

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Skriftliga provet

Skriftliga provet i engelska, lång lärokurs, våren 2014
Flervalssvaren till det skriftliga provet, våren 2014
Produktiva svaren till det skriftliga provet, våren 2014

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Höst

Hörförståelseprovet i engelska, lång lärokurs, hösten 2014
Flervalssvaren till hörförståelseprovet, hösten 2014
Produktiva svaren till hörförståelseprovet, hösten 2014

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet

Skriftliga provet

Skriftliga provet i engelska, lång lärokurs, hösten 2014
Flervalssvaren till det skriftliga provet, hösten 2014
Produktiva svaren till det skriftliga provet, hösten 2014

Här kan du öva dig genom att göra studentexamensprovet