Hoppa till huvudinnehåll

FFC och EK redan på kant om lokala avtal

Jyri Häkämies från EK och FFC:s Lauri Lyly under förhandlingar för att nå samhällsfördrag.
Jyri Häkämies från EK och FFC:s Lauri Lyly under förhandlingar för att nå samhällsfördrag. Bild: Lehtikuva Jyri Häkämies,Lauri Lyly,samhällsfördrag,förhandlingar,avtal

Parterna på arbetsmarknaden inledde på torsdagseftermiddagen ett femte försök att nå en uppgörelse som kunde ersätta regeringens tvångslagar.

Frågan om lokala avtal skapade genast meningsskiljaktigheter.

Fackcentralen FFC:s ordförande Lauri Lyly anser att också linjedragningarna när det gäller lokala avtal ska slås fast vid förhandlingsbordet nu. Det avvisar arbetsgivarsidan Finlands Näringsliv EK:s ordförande Jyri Häkämies som anser att den frågan inte hör till de här förhandlingarna utan ligger i regeringens händer.

- Nu fokuserar vi på samhällsfördraget, sade Häkämies på torsdagseftermiddagen till medierna.

Lokala avtal viktiga för FFC

FFC:s ordförande Lauri Lyly sade å sin sida att arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan är inne på samma linje om vad det nu är man förhandlar om.

- Vi förhandlar om att ersätta tvångslagarna med någon annan lösning, hur de lokala avtalen ska se ut, vilka försämringar som ska göras i arbetsavtalslagen och huruvida vi ska avtala om lönerna nu eller i höst, sade Lyly som också påpekade att de lokala avtalen är viktiga för FFC.

Lyly och Häkämies är ändå ense på en punkt: Finlands ekonomi och sysselsättningen är stora problem.

Regeringen har föreslagit så kallade tvångslagar för att få till stånd ökad produktivitet i Finland. Till exempel skulle ingen lön betalas för den första sjukdagen, övertidsersättningarna halveras, söndagsersättningarna sänkas och semestrarna inom den offentliga sektorn förkortas. Tvångslagarna har bland annat kritiserats för att de skulle drabbade kvinnodominerade branscher extra hårt.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes