Hoppa till huvudinnehåll

Lojo förbereder undervisning för asylsökande ungdomar

Elev ritar under en lektion.
Undervisningen börjar i februari. Elev ritar under en lektion. Bild: Yle/Malin Valtonen lågstadieelev

Lojo behöver cirka 400 000 euro extra för att ordna skolgången för runt 50 asylsökande unga i Ingå och Lojo.

Nämnden för fostran och utbildning i Lojo ber fullmäktige om 380 000 euro i tilläggsanslag för ändamålet.

Det är i slutändan staten och inte Lojo stad som betalar för undervisningen. Systemet fungerar så att kommunerna först betalar och får sedan statsstödet retroaktivt.

Fyra nya grupper

Ungdomarna som börjar skolan i februari delas upp i fyra grupper och varje grupp behöver en lärare och en assistent.

Asylsökande från Lojo ska gå i Järnefeltin koulu i VIrkby. De unga från Ingå ska gå i Harjun koulu, Mäntynummen yhtenäiskoulu och i Kanneljärven opisto.

Tidningen Länsi-Uusimaa skriver att undervisningen inleds redan nästa vecka.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland