Hoppa till huvudinnehåll

Rapport: 12-timmarsskift hälsosammare än 8-timmarsskift

Skiftarbete på Wärtsilä i Vasa.
Skiftarbete på Wärtsilä i Vasa. Skiftarbete på Wärtsilä i Vasa. Bild: YLE/Rolf Granqvist kvällsskifte

Man sover bättre och man mår bättre efter att ha arbetat i 12-timmarsskift i jämförelse med 8-timmarsskift.

Arbetshälsoinstitutet visar i en undersökning att man också återhämtar sig och är mera tillfredsställd med sitt arbete då man jobbat i 12-timmarsskift. I projektet deltog produktionsenheter från Metsä Group, Neste Oy och Billerud Korsnäs Finland Oy.

Antalet arbetstimmar är det samma, men då man jobbar i längre skift har man färre skift och längre sammanhållande ledigheter.

Undersökningen visar att andelen anställda som var nöjda med sitt skiftsystem var klart högre bland dem som arbetade i 12-timmarsskift eller hade gått över till ett sådant system än bland dem som arbetade i 8-timmarsskift. Det förekom färre sömnstörningar och tillbud, vakenhetsgraden var högre och återhämtningen var effektivare. Också sjukfrånvaron bland personer som jobbade i 12-timmarsskift var något lägre än bland dem som jobbade i 8-timmarsskift.

De anställda tyckte bland annat att mera tid innebär att man inte behöver lämna över så många ogjorda uppgifter till följande arbetsskift. Man hinner se hela arbetsresultatet och själv ta ansvar för det.

Vissa nackdelar med långa skift

Arbetsgivarna anser att det kan vara svårare att hitta ersättare till exempel vid sjukdomsfall då man har ett 12-timmarssystem. Det är lättare att hitta någon som är villig att göra ett extra skift om skiftet är kortare.

VIdare behöver man stöd av arbetsledningen för att få grepp om händelseförloppen då man varit ledig sex dagar i rad.

Kräver noggranna förberedelser

En lyckad övergång från ett 8-timmarssystem till ett 12-timmarssystem kräver minst ett halvt års förberedelser. Att komma överens om spelreglerna på förhand är viktigt för förståelsen för det nya systemet.

Arbetshälsoinstitutet rekommenderar snabbroterande 12-timmarsskift i mansdominerade industribranscher och för sådana anställda som utför fysiskt lättare arbeten.