Hoppa till huvudinnehåll

Sparkrav hotar spilla mer arbete i famnen på universitetslektorerna

Banderoll med texten Tyhmä yliopisto
Beskedet om nedskärningarna väckte mycket känslor på onsdag. Banderoll med texten Tyhmä yliopisto Bild: Yle/ Catariina Salo tyhmä yliopisto,Helsingfors universitet

Uppsägningarna på Helsingfors universitet betyder att undervisningspersonalen får fler uppgifter och därför mindre tid för forskning och undervisning. Detta gör Åke Finne vid lektorsfacket bestört.

Det är ju inte så motiverande att försöka vara bäst i världen när det här är tacket.― Åke Finne, lektorsfacket.

Den undervisande personalen vid universitetet drabbas inte lika hårt som den övriga personalen: av de 980 som ska bort innan år 2017, så är det 295 som permanent får lämna in sitt passerkort.

- Okej, det är lite mer övrig personal än undervisningspersonal som får gå. Men det betyder att undervisningspersonalen får ta hand om allt fler övriga uppgifter och får mindre tid för att forska och undervisa, resonerar Åke Finne om nedskärningarna.

Mindre tid, mer konflikt

Åke Finne är andra vice ordförande för Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten, det vill säga lektorernas fackförbund.

Undervisningspersonalen får ta hand om allt fler övriga uppgifter och får mindre tid för att forska och undervisa.

Den grupp av anställda som drabbas hårdast av nedskärningarna är de visstidsanställda.
lektor i marknadsföring vid Hanken, andra vice ordförande för  Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL
Åke Finne vid lektorsfacket är upprörd. lektor i marknadsföring vid Hanken, andra vice ordförande för Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL Bild: Yle/Helena von Alfthan åke finne,Svenska handelshögskolan

- Oavsett hur bra du är så åker du obönhörligen ut när finansieringen tar slut. Det är ju inte så motiverande att försöka vara bäst i världen när det här är tacket, säger Åke Finne.
Oavsett hur bra du är så åker du obönhörligen ut när finansieringen tar slut.

Av de 295 i undervisningspersonalen som ska bort före utgången av 2017 är 160 visstidsanställda, 75 fastanställda och 60 sådana som går i pension.

Läs mera:

Uppsägningarna vid HU - "Bandet till universitetet borta"

Många anställda vid Helsingfors universitet har upplevt ett starkt band till sin arbetsplats. Det bandet är nu borta, säger huvudförtroendeman Elisa Hyytiäinen. Universitetet säger upp 570 personer.