Hoppa till huvudinnehåll

Vattensjuk mark i Korsholm undersöktes innan köpet

Bild Trafikverket
Bild Trafikverket smedsby omfartsväg

Marken invid Gammelstadsvägen och Gäddaområdet i Korsholm undersöktes innan kommunen köpte marken 2007. Ändå upptäcktes inte den dåliga bärigheten.

Det 5,5 hektar stora området skulle bli ett bostadsområde med högklassig arkitektur och ett föredöme i Vasaregionen.

Färre tomter

Men 30 planerade tomter blir nu 19 egnahemshus och en byggplats för ett radhus sedan det visade sig att centrala områden var vattensjuka.

- Marken undersöktes innan köpet, men inte på tillräckligt många ställen. Belastningsprov gjordes men grundvattennivån och jordmånen undersöktes inte, säger Ben Antell, teknisk chef i Korsholm.

I samband med den kommunaltekniska planeringen gjordes en mera utförlig undersökning och då upptäcktes lera och silt med dåliga bärande egenskaper.

Ville undvika risker

Marken kostade 30 000 euro per hektar enligt uppgifter från planläggningschef Barbara Påfs. Totalt har kommunen satsat 102 805 euro i undersökningar och planeringskostnader av området.

- Vi anlitade grundläggningsexperter och kom fram till att minska antalet tomter. Vi ville undvika risktagning, säger Ben Antell, teknisk chef i Korsholm.

Riskerna för sättningar i ledningar och gator och ersättningskrav från husbyggarna ansågs vara för stora. Därtill skulle kostnaderna för markarbeten bli höga.

- Vi får nöjdare byggare på detta sätt och vi ville undvika att det går som i Sunnanvik i Vasa, säger Antell.

Bostadsmässan i Sunnanvik blev en dyr affär eftersom bland annat markarbetet blev betydligt mer utmanande än förväntat.

Mjuka värden

Antell har inte exakta siffror på hur stor förlust kommunen gör på affären.

- Vi får färre tomter än vi räknat med men å andra sidan blir kostnaderna för infrastuktur lägre. Kommunen kunde köpa in ett centralt beläget område som är strategiskt viktigt.

Den nya detaljplanen godkändes i samhällsbyggnadsnämnden på måndagen och går nu till kommunstyrelsen och fullmäktige.