Hoppa till huvudinnehåll

Alva Forsius 150-årsjubileum firas i Borgå

Alva Forsius som ung

I år har det gått 150 år sedan Alva Forsius föddes i Borgå. Hon gjorde massor för att öka barns och mödrars välbefinnande.

Alva Forsius levde under en tid då dödligheten bland nyfödda och små barn var stor. De ogifta mödrarna hade det på många sätt svårt. Alva Forsius gjorde en betydelsefull insats för att öka barnens välbefinnande i samhället.

Grundade förlossningssjukhus

Alva Forsius grundade ett privat förlossningssjukhus vid Jonasbacken i Borgå 1899. Landets första mamma-barnhem, Solhem, inledde sin verksamhet intill förlossningssjukhuset 1914.

Även den moderna mödravården och rådgivningsverksamheten i vårt land bygger på Alvas verksamhet och värderingar.

Under Alva Forsius jubileumsår vill Borgå dels lyfta fram Alva Forsius livsgärning och arv, dels att främja familjernas och barnens välbefinnande i Borgå. Kultursektorn och yrkesfolk inom social- och hälsovården samarbetar.

Jubileumsårets program

Jubileumsårets program startar med ett tvåspråkigt föredrag kring Alva Forsius som person av Anneli Mäkelä-Alitalo. Föredraget hålls i Linnankosken lukio den 15 mars.

Ett minnesmärke över Alva Forsius avtäcks 24 maj på gården vid det förlossningssjukhus Alva grundade, den fastighet som i dag är Borgå vandrarhem. Samma dag som minnesmärket avtäcks ordnas ett jubileumsseminarium i Kulturhuset Grand.

I Borgå museum ordnas på sommaren en utställning om Alva Forsius historia och livsgärning. På hösten blir det sedan en familjedag med Alva som tema och en ambulerande utställning.