Hoppa till huvudinnehåll

Demensby och outletaffärer i planerna för framtidens Karis

Hur parkeringen ska ordnas är en av de stora frågorna. Bild: Yle/Robin Lindberg anslutningsparkering,Raseborg

Visionerna är många då man söker sätt att locka mera människor till Karis. Nu hoppas man på invånarnas hjälp i att forma centrum.

Bland arbetsgruppens förslag för att utveckla Karis finns bland annat Nordens första demensby och en bro för fotgängare. Nu gäller det för Karisborna att komma med både ris och ros.

I första hand är det ändå stationsbron och området däromkring som måste åtgärdas, menar Jan Gröndahl, den tekniska direktören vid Raseborgs stad.

Teknisk direktör Jan Gröndahl presenterar förslag för Karis resecentrum.
Jan Gröndahl inledde diskussionen med att berätta hur planerna fortskridit. Teknisk direktör Jan Gröndahl presenterar förslag för Karis resecentrum. Bild: Yle/Nicole Hjelt jan gröndahl

- Det har varit inskrivet i budgeten i några år att något måste göras åt bron, den är i dåligt skick och fungerar inte ändamålsenligt, och så har vi också funderat kring Fokushuset, säger Gröndahl.

Under torsdagskvällen (28.1) hade arbetsgruppen för Karis resecentrum kallat till ett möte för att presentera planerna för invånarna och lyssna till deras förslag.

- Alla idéer är välkomna, goda idéer är dyra, konstaterar Gröndahl.

Karis järnvägsstation.
För tillfället grubblar man över vad man ska göra med bron. Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman järnvägsstationen i karis,Raseborg

Fokushusets saga all i två förslag

Arkitekten Jenni Lautso från planeringsföretaget Sito presenterade tre förslag på hur det nya resecentrumet skulle se ut.

Det första och fördelaktigaste förslaget skulle gå att förverkliga inom en snar framtid.

I den detaljplanen ingår en renoverad och utvidgad bro med en ramp österut på Bangatan och en sanering av Fokushuset. En anslutningsparkering planeras också.

Plan för Karis resecentrum.
Det billigaste förslaget bevarar Fokushuset. Plan för Karis resecentrum. Bild: Skärmdump/Sito plan för karis resecentrum

Kostnaden för den modellen bedöms ligga på sju miljoner euro.

Det andra förslaget är det dyraste. Där skulle bron också byggas om som i första förslaget, men det skulle finnas ett parkeringshus i samband med resecentrumet väster om bron, och ett till parkeringshus söder om järnvägsspåren.

I den planen är Fokushuset rivet och ersatt med bostadshus, ämbetshus och kontor. Elva miljoner skulle det kosta enligt uträkningarna.

Plan för Karis resecentrum.
I det dyraste alternativet har också bron bevarats. Plan för Karis resecentrum. Bild: Skärmdump/Sito plan för karis resecentrum

Nackdelen med att bevara bron är att man skulle vara tvungen att renovera den igen om trettio till fyrtio år, medan en ny bro enligt Lautso skulle hålla i hundra år.

Det sista förslaget innefattar en helt ny bro med en ramp västerut, förbi Axxells tomt. Parkeringshusen skulle placeras öster om bron och söder om spåren. En förlängning av gångtunneln föreslås i båda de senare detaljplanerna.

Plan för Karis resecentrum.
I den tredje ritningen har bron ersatts med en ny. Plan för Karis resecentrum. Bild: Skärmdump/Sito plan för karis resecentrum

Också i det förslaget är Fokushuset rivet och ersatt med bostads- och kontorshus. Nio miljoner har man räknat med att det skulle kosta och tidtabellen för en sådan lösning skulle vara drygt tjugo år.

Ingen bro för bilar

Under invånarträffen dök det upp ett förslag att ersätta den nuvarande bron med en bro för endast cykeltrafik och fotgängare.

Det överraskade Lautso.

- Vi utreder väldigt gärna ett sådant alternativ, men hittills har jag varit av den uppfattningen att man i Karis vill bevara bron för bil- och busstrafik, berättar hon.

Arkitekt Jenni Lautso från företaget Sito beundrar en detalj vid Karis järnvägsstation.
Jenni är glad över förslaget på en bro för fotgängare. Arkitekt Jenni Lautso från företaget Sito beundrar en detalj vid Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Petra Thilman bostadsområde bakom lokstallarna vid karis järnvägsstation,Raseborg

Demensby eller märkesvaror

Arbetsgruppen har också gjort upp förslag för vad området kring lokstallet invid stationen kunde användas till.

Det kanske mest överraskande förslaget var att man skulle inrätta Nordens första demensby där.

- Det vore ett inhägnat område där personer som lider av demenssjukdomar tryggt kunde röra sig, gå till butiken och till exempel besöka en bar, förklarar Lautso och berättar att det är ett beprövat projekt på andra håll i världen.

Arkitekt Jenni Lautso diskuterar Karis centrum i arbetsgrupp.
Alternativen diskuterades ivrigt. På bilden Jenni Lautso, arkitekt på Sito, och stadsfullmäktigeledamot Werner Orre. Arkitekt Jenni Lautso diskuterar Karis centrum i arbetsgrupp. Bild: Yle/Nicole Hjelt arkitekt jenni lautso från sito

Ett annat förslag är att använda området för outletbutiker, det vill säga billiga märkesvaror, och samtidigt utnyttja det för olika evenemang.

- Det har länge planerats en outletby i södra Finland men man har inte hittat en lämplig plats, Karis är på perfekt avstånd från Åbo och Helsingfors för det här ändamålet, säger Lautso.

Turister kunde komma hit för att shoppa billiga märkesvaror.

Hon menar att utmaningen är at fånga upp de turister som besöker Fiskars, Svartå och Ekenäs.

- De kunde komma hit för att shoppa billiga märkesvaror, förklarar hon.

Det är även tänkt att området vid lokstallet kunde användas till bostäder.

Idéplanen för Karis resecentrum ska presenteras i nämnderna i maj. Innan det kan invånarna gå in på Raseborgs hemsida om bekanta sig med planerna och komma med egna förslag på hur framtidens Karis ska se ut.