Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Raseborg organiseras i fyra sektorer

Skylt vid väntrummet på Pojo hälsostation.
En utredning om stadens serviceproduktion pågår också. En effektivering av förvaltningen är förknippad med servicestrukturen. Färre verksamhetsplatser ger en effektivare administration, heter det i beredningen inför stadsstyrelsen 1.2. Skylt vid väntrummet på Pojo hälsostation. Bild: Yle/Malin Valtonen pojo hälsostation,Pojo, Raseborg

Stadsdirektör Tom Simola presenterar nu en första modell för hur man kunde effektivera och krympa på dagens förvaltning i staden Raseborg. Antalet sektorer krymper liksom antalet avdelningar, enheter och förmän.

I dag är staden Raseborg indelad i fem sektorer:

  1. Sektorn för koncernförvaltning
  2. Sektorn för allmän och ekonomiförvaltning
  3. Grundtrygghetssektorn
  4. Bildningssektorn
  5. Samhällstekniska sektorn

Alla de här sektorerna är sedan indelade i avdelningar.

I den modell stadsdirektören nu jobbar med minskar sektorerna till fyra. Han bollar med fyra arbetsnamn:

  1. Koncernförvaltning
  2. Bildning
  3. Social- och hälsovård
  4. Teknik

Också i övrigt en tätare förvaltning

Koncernförvaltningen skulle bestå av två större helheter, stadskansliet och stadsutveckling.

Stadsutveckling är en ny helhet som har som mål att bland annat jobba med aktivt utvecklingsarbete.

Bildningen minskar från sex avdelningar till fyra avdelningar.

Social- och hälsovården har kvar fyra avdelningar, men de förändras lite. Avdelningen för sysselsättningstjänster flyttas till koncernförvaltningen och istället får den specialiserade sjukhusvården sin egen avdelning.

Enheterna minskar från dagens tretton till sju.

Teknik görs om till nya helheter med Intern service som en del av sektorn.

Teknik skulle då bestå av delarna mätning, bygg- och miljöinspektion, investeringar, lokalitetsservice (byggnader, kosthåll och städning), underhåll (gator, parker, uteområden och skogar).

Miljöhälsa, avfall och räddningsväsendet ingår också i ansvarsområdet Teknik.

Raseborgs Vatten fortsätter som ett affärsverk i nära samarbete med sektorn Teknik.

För att utveckla och följa med kollektivtrafiken skapas en ny funktion.

Lokalfrågan hänger ihop med processen

Stadsstyrelsen i Raseborg får på måndag (1.2) ta del av stadsdirektör Tom Simolas vision för stadens förvaltning.

I sin beredning framhåller stadsdirektören att frågan om var förvaltningen helt fysiskt ska finnas hänger ihop med hur den nya organisationen ser ut.

Ändamålsenliga lokaler skapar möjlighet för samarbete och smidigare samt snabbare arbetssätt, heter det i beredningen.

Tanken med organisationsförändringen är också att minska på antalet anställda, men man kan bedöma behovet av personal först senare under processens gång.

Simola vill att stadsstyrelsen ger honom grönt ljus att fortsätta jobba med en modell med fyra sektorer i Raseborg.

Stadsstyrelsen får också på måndag ta del av Tom Simolas visioner för var stadshuset i Raseborg kunde finnas i framtiden. Han lyfter fram sex alternativ.

Läs också