Hoppa till huvudinnehåll

Katterna lämnas vind för våg

Mottagningsplatserna för upphittade djur tar emot åtminstone 10 000 katter per år. Läget har varit det samma i tjugo år, säger man på Katthuset i Vasa.

Om läget har blivit bättre eller sämre de senaste åren är det svårt att sia om. Djurskyddsförbundet gjorde en undersökning som publicerades år 2010.

Materialet inhämtades under åren 2007 och 2008 genom att man frågade runt på kommunernas officiella mottagningsplatser. Utifrån det gjorde man uppskattningen att kring 10 000 katter tas emot varje år.

- Det var läget då. Men vår fingertoppskänsla är att läget har försämrats under de senaste två åren, säger Finlands djurskyddsförbunds vikarierande verksamhetsledare Maria Lindqvist.

Av dessa 10 000 katter hämtas endast kring 10 procent tillbaks till sina ursprungliga hem.

Djurskyddsförbundet uppskattar att minst lika många katter dör ute i naturen eller avlivas eftersom de är icke-önskvärda. Lägg då ännu till de katter som förs till ställen som inte är kommunens, som till exempel Katthuset i Vasa.

Katterna bor trångt i katthuset i Vasa. De allra flesta får dock ett nytt hem.
Katterna bor trångt i katthuset i Vasa. De allra flesta får dock ett nytt hem. Bild: Yle/Joni Kyheröinen katt,Katter,hemlösa katter,Vasa,Österbotten,katthuset i vasa

Katterna blir inte färre

Anna-Liisa Uusikylä har varit med i Katthusets verksamhet i 20 år. Katthuset är en förening som upprätthålls långt med hjälp donationer och medlemsavgifter.

Katterna kommer och går i en strid ström.

- Det har inte blivit bättre, det kan man nog konstatera, säger Uusikylä.

Vad är då det största problemet?
- Det att folk inte kastrerar sina katter.

Kring 200 hemlösa katter i och kring Vasa

I Katthuset på Brändö finns just nu strax över 100 katter. Där till kommer katterna i föreningens andra hus och de katter som just nu är i hemvård. Tillsammans blir det kring 160 katter.

Systemet med hemvård innebär att någon tar på sig att ta hand om en katt för en tid tills man hittar ett nytt hem åt den. I bland händer det förstås att hemvårdarna blir så förtjusta i katten att de adopterar den själv.

Lägg då till de 40 katter som finns på Hundgården Kulkuri. Hundgården är den officiella mottagningsplatsen för upphittade och hemlösa djur från Vasa, Korsholm, Malax och Vörå.

Det blir alltså kring 200 hemlösa katter just nu i och omkring Vasa.

Nytt hem söks efter 15 dagar

Eftersom Hundgården Kulkuri är den kommunala mottagningsplatsen får den stöd i 15 dagar för upphittade djur. Efter det tas djuren om hand med egna resurser.

- Men vi avlivar inte djur, förutom om de är för sjuka, säger ägaren Niina Männistö.

En katt räknas som hemlös om den ursprungliga ägaren inte hämtat den inom just 15 dagar.

- Just nu är det bara ett par-tre katter som inte varit hos oss i 15 dagar, säger Männistö.

Katthuset följer samma princip.

- Efter 15 dagar börjar vi söka ett nytt hem. Det är väldigt osannolikt att den ursprungliga ägaren hämtar sin katt. Under 2014 var det bara åtta katter av 200 som lämnades tillbaka till ägaren, säger Anna-Liisa Uusikylä.

Man uppskattar alltså att kring 200 katter per år får ett nytt hem via katthuset.

Men vad händer om inget nytt hem hittas? Avlivas katten då?

Nej, det gör man bara om katten är svårt sjuk.

Hittas inget hem bor katterna vidare på Katthuset. I dagsläget finns det en katt som bott där i tretton år.

- Inte är det ju bra det heller. Men kanske vi ännu lyckas hitta ett hem åt den, säger Sini Korpi.

Kastrera katterna!

Finlands djurskyddsförbunds vikarierande verksamhetsledare Maria Lindqvist säger att det helt klart största problemet är att folk inte kastrerar sina katter.

Värst är läget när hösten går över till vinter. Då för folk in massvis med katter som blivit födda ute i naturen.

- Många katter får sina ungar ute i naturen vid slutet av sommaren. När ungarna växer upp utan kontakt med människor blir de rädda för dem, säger Lindqvist.

Det kan göra det svårt att placera katterna i hem.

Sen när vintern kommer börjar folk som har sett katterna stryka omkring, eller som till och med håller dem i sitt uthus, föra in dem till mottagningshusen.

Det finns många populationer med vilda katter i Finland, enligt Lindqvist, och populationerna kan bestå av upp till 100 katter.

Det händer givetvis också att katten föder hemma. Då är det inte ovanligt att folk mer eller mindre tvingar bekanta att ta emot kattungar eller ger bort dem gratis.

- När man har fått en katt gratis vill man kanske inte satsa så mycket på den och betala för kastrering. Sen rör den sig ute och ger upphov till ännu fler katter, säger Lindqvist.

Katthuset i Vasa har hundratals invånare.
Katthuset i Vasa har hundratals invånare. Bild: Yle/Joni Kyheröinen katt,Katter,katthuset i vasa,Vasa,Österbotten

Alla borde förses med microchip

Men det händer också rätt ofta att en katt som faktiskt har ett hem förs till mottagningen. Därför önskar djurskyddsförbundet att alla katter skulle märkas med microchip eller åtminstone halsband med namn.

Djurskyddsförbundet jobbar med att göra microchip obligatoriska och att tvånget skrivs in i djurskyddslagen.

Niina Männistö vill gärna se att alla katter förses med microchip, helt enligt Djurskyddsförbundets vilja. Alla katter som kommer till Kulkuri förses med chip.

På Katthuset har man också börjat med microchip.

- Nu funderar vi bara på vad vi ska ha för princip: är det vi eller de nya ägarna som ska skaffa chipet, säger Uusikylä.

Hundar värderas högre

Det tycks vara så att katter värderas betydligt lägre än hundar. Det är i alla fall Maria Lindqvists bedömning.

När ungefär en av tio katter hämtas av sina ursprungliga ägare, hämtas ungefär nio av tio hundar.

- När en katt försvinner tänker man ofta att den blivit tagen av en mårdhund eller att den hamnat under en bil och så skaffar man en ny.

- Sen tänker man kanske också att katten är ett självständigt djur som klarar sig utomhus utan hjälp.

Sini Korpi på Katthuset är inne på samma linje.

- Det är mycket enklare att skaffa en katt än en hund. Sen om man flyttar, får barn eller liknande, är det lättare att göra sig av med en katt, säger Korpi.

Önskan: Ett nytt katthus

Slutligen skickar Anna-Liisa Uusikylä en hälsning till staden.

- Vi har sökt ett nytt hus i tio år men vi har inte fått någon hjälp av beslutsfattarna. Det är tråkigt.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten