Hoppa till huvudinnehåll

Bort med mörka gångar i feministisk stadsplanering

Husby utanför Stockholm
Husby utanför Stockholm Bild: Yle / Ingemo Lindroos Husby,Stockholms län,Sverige,Stockholms tunnelbana,Stadsdel,stad,stadsplanering

En lekpark i centrum, mer belysning och tryggare tunnelbaneuppgångar. Svenska Husby är bland de första orter som förverkligar feministisk stadsplanering.

Husby norr om Stockholm är ett typiskt miljonprogramsområde, det vill säga ett bostadsområde som byggdes under rekordåren för bostadsbyggande i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Det är höga hus, trånga gångar och en del plats för affärer.

Husby har inte rustats upp sedan dess och förutom att det är nergånget så har det i undersökningar kommit fram att Husbyborna, och speciellt kvinnorna känner sig otrygga här.

- Självklart, man kan känna sig lite otrygg om det är mycket killar ute på kvällarna, säger en 17-årig tjej som Yle Nyheter träffar på Husby torg. Hennes väninna håller med.

- Det kan självklart vara lite jobbigt om man inte är van vid att det står en massa grabbar i centrum, och om man tar dem som hotfulla. Det blir ju så i förorterna, det sker runtom i Stockholm, inte bara i Husby.

Kvinnor känner sig kontrollerade

När Husbyborna har fått berätta om de problem med tryggheten som de upplever här, handlar det om för lite belysning, för trånga gångar mellan husen, kriminalitet och en kontroll som en del män utövar över ortens kvinnor.

Många fler män än kvinnor håller till här om kvällarna. Dels handlar det om en grupp unga män som saknar meningsfull sysselsättning, som jobb eller studier. Men det handlar också om problem som man kan komma åt genom att göra om miljön.

- Och det är alltid ett kvinnoproblem med män koncentrerade i grupp - det spelar ingen roll om det är fotbollshuliganer eller arbetslösa killar i Husby.
― Banar Sabet

Vissa platser, som ett café som ligger vid torget, domineras av en grupp män i Husby. En del kvinnor med invandrarbakgrund upplever att de kontrolleras av männen som sitter där. Också hedersrelaterat förtryck förekommer då det i vissa fall kan bli svårt för kvinnor att röra sig fritt mellan skola, hobbyer och vänner, utan att bli kartlagda eller stämplade.

- Det vi har kommit fram till är att man rör sig annorlunda. Till exempel om man rör sig förbi torget, så gör man det snabbt. Kvinnor rör de sig mera mellan lägenheterna - man träffas och umgås hemma hos varandra, säger Banar Sabet, som är mångfaldskonsult och initiativtagare till den feministiska stadsplaneringen i Husby.

Banar Sabet
Banar Sabet Banar Sabet Bild: Yle / Ingemo Lindroos banar sabet

- Det är synd att man sätts in i ett rörelsemönster bara på grund av kön, säger Sabet.

Börja med tunnelbanan

Att kvinnor känner sig otrygga kan vara ett problem i alla offentliga miljöer, men i förorten finns också en klassproblem. I en fattigare stadsdel är man mer beroende av tunnelbanan.

- Tunnelbanans utformning runtomkring, både på plattformen men också utgången, är väldigt viktig. Också trångboddhet är ett problem. Speciellt många pojkar ser det offentliga rummet som ett "extended living room". Man är många syskon och måste dela på sovrum. Det är mer socialt acceptabelt att killar hänger ute och det blir en väldig dominans av unga killar.

- Och det är alltid ett kvinnoproblem med män koncentrerade i grupp - det spelar ingen roll om det är fotbollshuliganer eller arbetslösa killar i Husby, säger Sabet.

Vilka typs problem berättar kvinnorna om?

- Man kanske skämtar med kvinnorna som rör sig mellan hemmet och tunnelbanan, man blir tittad på, får kommentarer om sig. Sedan finns det de som lever under "hedersförtryck" och det är mer koncentrerat till segregerade områden. Och där handlar det om kartläggning på riktigt, alltså om total kontroll över kvinnokroppen och kvinnors frihet, säger Sabet.

En orsak till att caféet kommer att få en ny plats i den feministiska stadsplanen, är att en del kvinnor upplever att den osunda kontrollen utövas av män som håller till där. Det är Svenska Bostäder, som äger Husby centrum, som har fått som uppdrag att göra om miljön.

Kvinnor är mer beroende av kollektivtrafik och trygga tunnelbanestationer.
Kvinnor är mer beroende av kollektivtrafik och trygga tunnelbanestationer. Kvinnor är mer beroende av kollektivtrafik och trygga tunnelbanestationer. Bild: Yle / Ingemo Lindroos Husby,Stockholm,Sverige,Stockholms tunnelbana,stadsdelar,otrygghet,stadsplanering

- Vi vill sätta kvinnorna i fokus, därför att undersökningar visar att om hälften av av människorna som rör sig i det offentliga rummet är kvinnor, så ökar det tryggheten för alla, säger Helene Larsson, samordnare i social hållbarhet vid Svenska Bostäder.

- Undersökningar visar att om över 50 procent av dem som rör sig i ett centrum är kvinnor, så ökar det tryggheten för alla, säger Helene Larsson på Svenska Bostäder.

- Vi ska göra om torget för handel. Det kommer att vara mer handel och mindre häng. På det andra torget kommer vi att ha häng, en lekpark och en scen, och vi önskar att fler människor skulle vilja röra sig där.

Också män ska känna sig tryggare

I medeltal råkar ändå män oftare än kvinnor ut för fysiskt våld i det offentliga rummet. På vilket sätt tar man hänsyn till det i den feministiska stadsplaneringen?

Trånga gångar och för lite belysning är ett vanligt problem i miljonprogramsområdena.
Trånga gångar och för lite belysning är ett vanligt problem i miljonprogramsområdena. Trånga gångar och för lite belysning är ett vanligt problem i miljonprogramsområdena. Bild: Yle / Ingemo Lindroos ensamhet,hona,äldre

- Jag hoppas att äldre män och yngre pojkar kommer att dra nytta av det här, de finns med i kalkylerna om den feministiska stadsplaneringen. Och det blir en miljö utan mörka gångar där man kan begå brott som inte syns. När man lyser upp miljön kommer många fler människor att känna sig trygga, säger Banar Sabet.

Reaktionerna har varit övervägande positiva. De företagare som är med i diskussionerna om stadsplaneringen i Husby vill gärna se fler kvinnor på stan.

- Om man ska tala om feministiskt, så vill vi ha fler kvinnor i centrum, det är alltid roligare. Om män dominerar så är det inte så roligt, säger Salam Kurda som driver en orientalisk livsmedelsaffär.

Med belysning och fler vakter kunde fler kvinnor känna sig trygga här, säger affärsägaren Salam Kurda.
Med belysning och fler vakter kunde fler kvinnor känna sig trygga här, säger affärsägaren Salam Kurda. Med belysning och fler vakter kunde fler kvinnor känna sig trygga här, säger affärsägaren Salam Kurda. Bild: Yle / Ingemo Lindroos salam kurda,Sverige,Stockholm

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes