Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg överväger rätt till 25 timmar dagvård i veckan

Pysselmaterial på ett bord.
Alla barn får inte rätt att tillbringa hela dagen på dagis fem dagar i veckan. Pysselmaterial på ett bord. Bild: Yle/Marie Söderman vaxduk

Den nya lagen om småbarnspedagogik begränsar den subjektiva rätten till dagvård till 20 timmar i veckan. Bildningsdirektören och dagvårdschefen i Raseborg föreslår att rätten till dagis i Raseborg höjs till 25 timmar i veckan.

De barn vars föräldrar studerar eller arbetar på heltid har fortsättningsvis rätt till heldagsvård på dagis. Det samma gäller barn som behöver få dagisvård för sin utveckling, på grund av stödbehov eller familjeförhållanden.

Men om de här kriterierna inte uppfylls och den ena eller båda föräldrarna är hemma får man från och med augusti inte längre ha barnen på heltid i dagis.

I Raseborg har staden nästan 1 400 barn på dagis och ungefär tio procent av de här barnen är sådana att det finns minst en förälder hemma, men föräldrarna har i de här familjerna ansökt om färre vårddagar i månaden eller om halvdagvård.

Spara pengar

Målet med lagändringen är att spara pengar. Samtidigt förbereder Undervisnings- och kulturministeriet ett lagförslag om att höja klientavgifterna från och med år 2017.

Från och med augusti kan man också ha större gruppstorlekar på dagis.

Raseborgs bildningssektor har ändå inte kunna beräkna vad lagändringen betyder för staden bland annat eftersom den nya lagen om avgifter inte ännu är klar.

Bildningsnämnden i Raseborg behandlar på tisdag (2.2) förslaget från dagvårdschefen Tina Nordman och bildningsdirektören Robert Nyman om att Raseborg höjer rätten till dagvård till 25 timmar i veckan.

Förslaget är att man kan välja mellan fem timmar dagvård alla dagar i veckan eller tre heldagar i veckan mellan klockan 8 och 16.