Hoppa till huvudinnehåll

Anföranden i Åbofullmäktige förkortas inte

Bild: YLE/Niclas Lundqvist åbo stadsfullmäktige

Fullmäktigeledamot Lasse Lindholm vill att debattinläggens förkortas och har lämnat in en motion. Åbo stadsstyrelse ser inte någon orsak att ändra på inläggens längd.

Lindholm (Saml.) har tillsammans med andra fullmäktigeledamöter föreslagit att inläggens längd begränsas i fullmäktigesalen. I motionen skriver Lindholm att man med åtgärden bland annat vill åstadkomma en bättre diskussionskultur och en mera mänsklig längd på mötena. Lindholms motion har understötts av ledamöter från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Samlingspartiet och Svenska folkpartiet.

Stadsstyrelsens ordförande Olli A. Manni skriver i sitt svar att motionen i det här skedet inte ger någon orsak till att ändra på fullmäktiges arbetssätt. Manni har bett om utlåtanden av partierna och på basen av dem är de nuvarande möjligheterna att begränsa inläggen tillräckliga.

Enligt nuvarande arbetsordning har fullmäktiges ordförande vid behov begränsat längden på ledamöternas inlägg. Lindholm föreslog att en enskild ledamots anförande skulle begränsas till tre minuter vid talarpodiet, och en minut då ledamoten talar från sin egen plats. Replikernas längd skulle enligt förslaget begränsas till en minut.

Olli A. Manni skriver i sitt svar att det nog är skäl att fästa uppmärksamhet vid diskussionernas kvalitet och saklighet i fullmäktige, men att det inte är ändamålsenligt att begränsa inläggslängden mer än vad majoriteten är beredda att godkänna.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland