Hoppa till huvudinnehåll

Fri samverkan förlorade plats i kommunstyrelsen

Kimitoöns fullmäktigeklubba
Kimitoöns fullmäktigeklubba Bild: Yle/Monica Forssell fullmäktigeklubba

Fri samverkan förlorade en plats i Kimitoöns kommunstyrelse. Martti Murto (Fri samverkan) har på grund av hälsoskäl tvingats lämna sin plats i styrelsen och på måndag valde kommunfullmäktige Murtos efterträdare.

Fri samverkan föreslog Rune Friman och Svenska folkpartiet föreslog Fredrik Laurén. Svenska folkpartiets förslag vann med rösterna 16-11.

- Jag tycker det var ojuste, men jag var förberedd på det, kommenterade Fri samverkans ordförande Rune Friman det hela efteråt. Enligt Friman visade fullmäktige brist på respekt då en politisk gruppering inte får behålla sitt mandat då en ledamot av hälsoskäl tvingas lämna sitt uppdrag.

Rune Friman avger sin röst.
Valet av Martti Murtos efterträdare i kommunstyrelsen avgjordes med sluten omröstning. Rune Friman avger sin röst. Bild: Yle/Monica Forssell kommunfullmäktige

Men ojuste tyckte också Svenska folkpartiet att det var då Sfp för ett år sedan förlorade en plats i styrelsen åt Fri samverkan. Då hade man enligt Sfp:s gruppordförande Michael Oksanen varit överens om att inga ändringar skulle göras i styrelsen.

- Vi blev verkligen tagna på säng för ett år sedan då Fri samverkan gjorde en kupp mot våra platser. Vi tyckte att vi nu hade mer än rätt att föreslå Fredrik Laurén och demokratiskt välja in honom tillbaka.

Enligt resultatet i senaste kommunalval borde Svenska folkpartiet ha fem platser i styrelsen och Fri samverkan tre platser. Då styrelsemandaten sågs över för ett år sedan förlorade Sfp ett mandat åt Fri samverkan.

Före måndagens möte hade Sfp tre styrelseplatser, Fri samverkan fyra, Sdp en plats och C en plats.

Både Oksanen och Friman är överens om att förtroendet grupperna emellan nu är allt annat än bra.

- Tyvärr har det varit mycket svårt med Fri samverkan. Det kanske inte blir bättre nu heller men det fanns inte så mycket att bygga på, sa Michale Oksanen efter mötet.

- Förtroendet har ju redan varit i botten så jag vet inte var det är nu. Det är nog absolut i botten nu mellan de största grupperna i fullmäktige, var Frimans bedömning.

Artikeln kompletterad med sammansättningen i styrelsen före måndagens möte 2.1. kl 7:30.

Liveblogg från Kimitoöns kommunfullmäktige 1.2.2016:

kl. 17:38: Mötet är avslutat.

kl. 17:25: Som sista punkt var det meningen att man skulle behandla Rune Frimans anhållan om befrielse från uppdraget som första viceordförande i fullmäktige. Friman tar tillbaka sin anhållan.

kl. 17:24: Motionen sänds vidare till kommunstyrelsen för beredning.

kl. 17:22: Anneli Pahta får i uppgift att översätta Lindroos ärende till finska.

kl. 17:22: Kristian Lindroos (Sfp) : Solcellskraftverk i kommunen bör utredas. Kunde starta som andelslag. Lindroos vill att kommunen utreder om det på kommunens mark finns lämplig mark för ett dylikt kraftverk, är kommunen intresserad av att delta i ett sådant projekt?

kl. 17:20: Vi har kommit till slutet av mötet nu och eventuella brådskande ärenden tas upp.

kl. 17:19: Nu fortsätter mötet och man har kommit till en kompromiss som lyder att den politiskt tillsatta arbetsgruppen arbetar i samråd med öns företagare.

kl. 17:12: Michael Oksanen och Veijo Lücke går ut för att prata.

kl. 17:12: Förhandlingspaus.

kl. 17:12: Donner vill helst se en politiskt tillsatt arbetsgrupp.

kl. 17:11: Benjamin Donner (turistchef) i kommunen i talarstolen: utvecklingsavdelningen har ingen nämnd och det betyder att många ärenden kommer rätt så oförberedda till politikerna.

kl. 17:10: Oksanen vill höra vad tjänstemännen tycker i ärendet.

kl. 17:10: Inger Wretdal (Sfp) säger att förslagen egentligen är väldigt nära varandra. Michael Oksanen håller inte med. När en arbetsgrupp är politiskt tillsatt betyder det också att den fortsatta beslutsprocessen blir smidigare.

kl. 17:08: Lücke vet berätta att öns företagare väldigt gärna vill vara med i arbetsgruppen.

kl. 17:07: Lindroos understöder Oksanens förslag.

kl. 17:06: Kristian Lindroos (Sfp) nu i talarstolen. Motionen är ursprungligen Lindroos. I motionen står att arbetsgruppen bör samarbeta med olika institutioner. Arbetsgruppen bör vara politiskt tillsatt eftersom den bör se till hela öns nytta.

kl. 17:05: Ingmar Forne (Sdp): Understöder Oksanens förslag men Forne hoppas att han i något skede får läsa Lückes uppfattning om vad som är politik och vad som inte är det.

kl. 17:04: Michael Oksanen (Sfp): Lückes tanke är god men eftersom det handlar om kommunens pengar så föreslår Oksanen att den politiskt tillsatta gruppen har rätt att kalla in experter från t ex olika turistföretag.

kl. 17:02: Lücke vill stryka "politisk" framför arbetsgruppen. I gruppen skulle ingå tre personer som är intresserade av ärendet och tre företagare.

kl. 17:01: Lücke: Man håller på att grunda en politiskt tillsatt arbetsgrupp men kunde den också vara baserad på något annat än politisk hemvist? också företagare kunde vara representerade i gruppen. Liten är effektivare än stor, anser VL.

kl. 16:58: Nu paragraf 11 angående motion om besöksnäringarna i Kimitoön. Veijo Lücke ber om ordet.

kl. 16:58: Heidi Loukiainen föreslås som medlem i omsorgsnämnden och Sven -Erik Kinos till viceordförande i omsorgsnämnden. Godkändes.

kl. 16:57: Fri samverkan föreslår Ulla Johansson. Hon väljs till medlem och viceordförande i centralvalnämnden.

kl. 16:56: Mötet går nu vidare och väljer medlem till centralvalnämnden och omsorgsnämnden. Det här efter att Carola Antskog avlidit. Till båda ska också första viceordförande väljas.

kl. 16:55: Fri samverkan förhandlar. Stämningen allt annat än god i salen. Fri samverkan föreslår Veijo Lücke till första viceordförande i kommunstyrelsen.

kl. 16:52: Brita Drugge tackar nej och nu är det förhandlingspaus.

kl. 16:52: Nu väljs första viceordförande i kommunstyrelsen och Fri samverkan har just föreslagit Brita Drugge (Sfp).

kl. 16:51: Fri samverkan förlorade alltså sin plats i kommunstyrelsen och Fredrik Laurén (Sfp) tar över efter Martti Murto.

kl. 16:50: Friman 11 röster, Laurén 16 röster.

kl. 16:48: Nu drar det ihop sig. Inger Wretdal (Sfp) förklarar för medias representanter att den mandatfördelning som Kimitoöns kommunstyrelse haft under det senaste året, inte varit i linje med resultatet i senaste kommunalval.

kl. 16:41: Nu tar rösträknarna vid. De andra passar på och häller upp kaffe åt sig.

kl. 16:37: Nu val. Spänd stämning i salen.

kl. 16:37: Michael Oksanen: För ungefär ett år sedan var det inte så stor skillnad på mandatplatser och fördelning av mandat då styrelsen plötligt fick en annan skepnad. Fri samverkan rövade då Sfp:s plats!

kl. 16:36: Rune Friman vill ställa en fråga - har det någonsin tidigare hänt att någon försökt röva en plats av någon som är sjuk eller annars fallit bort?

kl. 16:34: Fullmäktige måste nu rösta eftersom det finns två förslag. Valet avgörs med slutna sedlar.

kl. 16:34: Oksanen: SFP gruppen föreslår Fredrik Laurén (Sfp).

kl. 16:33: Murto beviljas befrielse. Fri samverkan föreslår Rune Friman till kommunstyrelseledamot.

kl. 16:32: Martti Murto (Fri samverkan) har anhållit om befrielse från sitt förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen. Nu ska Murtos ersättare i kommunstyrelsen utses.

kl. 16:30: Inrättandet av en ny tjänst som turismchef fr o m 1.2. 2016 godkänt.

kl. 16:29: Det går snabbt i dag ...

kl. 16:29: Näringslivschef Tomy Wass beviljas avsked från sin tjänst som näringslivschef. Wass går i pension.

kl. 16:28: Oksanen antydde i sitt anförande att han väntat sig några ord av kommundirektören men tillsvidare har Anneli Pahta inte bett om ordet.

kl. 16:27: Michael Oksanen (Sfp): Understöder förslaget att läkararbetskraften inte köps av ett privat företag.

kl. 16:26: Nu handlar det om läkarservicen på ön.

kl. 16:26: Med rösterna 13-14 har fullmäktige beslutat enligt Kallonens förslag - d v s att Kimitoön i sitt utlåtande inte skriver att bara specialhälsovården ska föras över till de nya områdena.

kl. 16:22: Diskussionen nu avslutad. Kalevi Kallonens förslag är alltså att " Av social- och hälsovårdens uppgifter i landet borde dock enbart specialsjukvården föras över till de självstyrande områdena. Uppgifterna från socialvården samt från den grundläggande hälsovården borde i regel inte föras över till områdena." stryks från kommundirektörens förslag till utlåtande. Omröstning nu.

kl. 16:20: Kalevi Kallonen (C): Vi kan inte klamra oss kvar vid det gamla. Vi får ju inte ens läkare hit.

kl. 16:19: Oksanen: Nu ska vi gå starkt ut för att få spela med de stora pojkarna.

kl. 16:19: Michael Oksanen (Svenska folkpartiet): Sote går ut på att man ska göra något åt social - och hälsovården - och nu sitter vi här och säger att vi inte ska låta just den biten skötas av självstyrelseområdena. Oksanen är förundrad.

kl. 16:16: Fri samverkan anser att förslaget ska stå kvar medan t ex Centern anser att det ska strykas.

kl. 16:16: I förslaget till utlåtande ingår följande textavsnitt: Av social- och hälsovårdens uppgifter i landet borde dock enbart specialsjukvården föras över till de självstyrande områdena. Uppgifterna från socialvården samt från den grundläggande hälsovården borde i regel inte föras över till områdena.

kl. 16:13: Rune Friman (Fri samverkan): Kimitoöns förslag är utformat enligt Pargas utlåtande. Fri samverkan tycker inte att KÖs fullmäktige behöver följa regeringens linje. FS tror att man klarar av social- och hälsovård på egen hand.

kl. 16:11: Ingmar Forne (Socialdemokraterna): Understöder Kallonen.

kl. 16:09: Kalevi Kallonen (Centern) begär om ordet. Kallonen tycker att Kimitoön bör ha en aktiv roll då det gäller utformandet av reformen och inte ge över ansvaret åt Åbo.

kl. 16:05: Första ärendet i tur är utlåtande om vårdreformen och indelningen av självstyrande områden.

kl. 16:03: Mötet inleds med en tyst minut till minnet av ledamot Carola Antskog.

kl. 16:00: Välkomna med på Kimitoöns kommunfullmäktigemöte! Platsen är Dalsbruk och detta är nya kommundirektören Anneli Pahtas första fullmäktigemöte här.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland