Hoppa till huvudinnehåll

”Höjningarna av elpriserna är svinaktiga”

Elledning.
Kritiken mot prishöjningar av överföringsavgiften är kompakt. Men en lagändring krävs för att råda bot. Elledning. Bild: Yle/Rolf Granqvist elledning

Eldistributionsbolagens planer på att höja överföringsavgifterna mottas med kritik från flera håll. Såväl riksdagens ekonomiutskott som konsumentförbundet granskar nu om prishöjningar på flera tiotal procent är oskäliga.

Konsumenterna är också upprörda eftersom höjningarna kan bli betydande. En av de arga är Hans Brummer som är delägare i Hiiskula gård i Vichtis.

- Det här är en chockhöjning som är rent svinaktigt och har inga proportioner. För gårdens del innebär det här flera tusen euro högre elräkningar eftersom två tredjedelar av räkningen består av överföringsavgiften. Jag räknade just att prishöjningen är 22 procent, säger Hans Brummer.

Gårdsgruppen där Brummer bor har länge lidit av otillförlitliga elleveranser. Ett pilotprojekt för att röja upp längs elledningarna har minskat störningarna. Men Brummer är skeptisk till att läget för hans del kommer att förbättras ytterligare till följd av nya investeringar. Det kommer även framdeles att finns enbart en anslutning till stamnätet från gårdsgruppen.

Det är totalt fel att ett företag utnyttjar sin monopolställning. Jag godkänner det inte alls.― Hans Brummer

Investeringarna släpar efter

Orsaken till prishöjningarna uppges vara lagstadgade krav på investeringarna i elnätet. Bland andra den största aktören, Caruna, ligger efter med investeringarna. Några alternativ till att debitera kunderna för investeringskostnaderna finns inte, säger Katriina Kalavainen, som är kunddirektör på Caruna.

- Vi har varit medvetna om investeringsbehovet redan ett tag, och investeringarna är påbörjade. Men även om vi har tid till 2029 att göra de lagstadgade förbättringarna kräver det pengar, och kunderna är vår enda inkomstkälla för det, säger Kalavainen.

Carunas kunder har varit både arga och förvånade, säger Kalavainen. Men så mycket annat än att förklara läget kan man inte på Caruna.

Storleken på höjningarna har överraskat kunderna― Katriina Kalavainen, kunddirektör Caruna

Prishöjningen under lupp

Även Konsumentförbundet kontaktas av upprörda människor som frågar sig hur det är möjligt att ett bolag i monopolställning kan utnyttja sin position så här. Förbundets generalsekreterare Juha Beurling säger i en spontan kommentar att
ärendet nu utreds av förbundets jurister eftersom det här inte verkar vara korrekt.

Folk frågar hur det är möjligt att sådan här händer i Finland― Juha Beurling, Konsumentförbundet

- Det är anmärkningsvärt att höjningarna är så stora. Speciellt i fråga om Caruna. Våra jurister jobbar nu för högtryck med att ge ett utlåtande. Men vi är ingen myndighet, så vi kan inte annat än lobba bland beslutsfattarna, säger Beurling.

Energimyndigheten som följer marknadsläget har som uppgift att bedöma om prissättningen är skälig. Den uppföljningen görs med fem års intervall. En period avslutades vid årsskiftet, vilket innebär att Energimyndigheten kan ge utlåtande om skäligheten i de här aviserade prisstegringarna först om fyra-fem år, förklarar Veli Pekka Saajo som är direktör för nätgruppen.

Det finns inga alternativ till investeringarna, nu när lagen ändras.― Veli-Pekka Saajo, Energimyndigheten

- Det här är inte till konsumenternas fördel i det här läget, men vi följer rådande lagstiftning, säger Saajo.

Lagar kan ändras

Den lagen kan däremot ändras. Kai Turunen (Sannf) ordförande i riksdagens ekonomiutskott är redo att syna saken noga.

Är det förnuftigt att Energimyndigheten enbart retroaktivt kan ingripa?― Kai Turunen, ordf. ekonomiutskottet

- Det rör sig om vinstgivande bolag i monopolställning. Och de här förhöjningarna är så pass stora att det finns skäl att utreda om de är oskäliga. Visar det sig att så är fallet, måste vi utreda om det blir aktuellt med ny lagstiftning, säger Turunen.

På Caruna är man ändå inte redo att backa den nya prissättningen.

- Som läget ser ut nu, har vi inga planer på att ändra prishöjningen, säger Katriina Kalavainen.

"Bara pengarna intressanta"

Faktum kvarstår att lagen förutsätter att elavbrotten blir kortare. Det kommer att kräva investeringar som nu måste genomföras med en rätt snabb tidtabell, säger man på Energimyndigheten.

Det motsätter sig inte heller Hans Brummer. Men han säger att det finns rätt enkla och billiga sätt att förbättra elförsörjningen på landsbygden. Bland annat borde inhöljda ledningar dras intill vägen, för att underlätta reparationer och minska avbrott, anser han. Men sedan Fortum sålde ut distributionsnätet är de nya ägarna ointresserade av att på riktigt serva kunderna.

- De här nya, ofta utländska ägarna är bara intresserade av att göra vinst och bryr sig inte om kunderna över huvud taget, säger Hans Brummer.

Minister Olli Rehn: Höjningarna känns oskäliga

Näringsminister Olli Rehn (C) tycker att de planerade höjningarna av elöverföringsavgifterna verkar vara oskäliga.

Rehn säger i en intervju för Yle att man kunde tänka sig att införa någon form av tak för engångsförhöjningar. Han vill att energimyndigheterna förklarar hur man kan motivera så här kraftiga prishöjningar.

Läs också