Hoppa till huvudinnehåll

Miljon ska läggas på broinformation - stadens kommunikationsavdelning förbisedd

så ska bron över kronbergsfjärden se ut (vy över broarna till Högholmen och vidare till Degerö)
Kronobroarna är ett massivt projekt. Bilden visar hur en kortare bro leder till Högholmen och därifrån vidare till Degerö. så ska bron över kronbergsfjärden se ut (vy över broarna till Högholmen och vidare till Degerö) Bild: Helsingfors stad kronbroarna

Helsingfors stad har planer på att låta en konsultbyrå sköta informationen kring Kronobroarna till en kostnad på över en miljon euro. Nu visar det sig att stadens egen kommunikationsavdelning har förbisetts i planeringen och där anser man att kostnaden är kraftigt överdriven.

Det finns fortfarande inget beslut om att bygga en bro över Kronbergsfjärden men trots det har staden planer på en omfattande kommunikationssatning kring broprojektet.

Stadsstyrelsen i Helsingfors har redan två gånger bordlagt frågan om att lägga ut kommunikationen av Kronobroarna på entreprenad.

Vi har inte på något sätt varit med i det här projektet utan planerna har gjorts upp på byggnadskontoret.― Kommunikationschef Tapio Kari.

I beslutsförslaget står att stadens byggnadskontor inte har resurser att sköta kommunikationen och därför måste en konsultbyrå ta hand om den. Kostnaden för staden beräknas bli 1,2 miljoner euro och avtalet med konsulterna ska gälla tills vidare.

Politikerna i stadsstyrelsen krävde förra veckan att stadskansliets kommunikationsavdelning ger ett eget utlåtande om projektet. Utlåtandet avslöjar nu att stadskansliet helt och hållet har förbisetts i planeringen, trots att stadens kommunikationsproffs finns där.

Sauri vet inte varför stadens kommunikationsavdelning förbisetts

Enligt stadens instruktioner hör det till stadskansliet att koordinera stadens kommunikation. Därför anser kansliets kommunikationsavdelning att det skulle vara naturligt att avdelningen hade varit med i diskussionerna och funderat över projektet från början.

- Vi har inte på något sätt varit med i det här projektet utan planerna har gjorts upp på byggnadskontoret, säger kommunikationschef Tapio Kari.

Varför har staden lämnat er utanför?

- Det har vi inte fått någon förklaring på.

När hörde ni att staden gör en sådan här jättesatsning på broinformation?

- Det kom till vår kännedom i december när biträdande stadsdirektör Pekka Sauri beslöt att riva upp nämndens beslut och föra ärendet till stadsstyrelsen.

Om projektet nu går vidare måste stadskansliet och byggnadskontoret samarbeta.― Pekka Sauri, biträdande stadsdirektör

Pekka Sauri kan inte säga varför stadens egen kommunikationsavdelning har lämnats utanför planerna.

- Det är mystiskt, men om projektet nu går vidare måste stadskansliet och byggnadskontoret samarbeta, säger Sauri till Yle Huvudstadsregionen.

"Budgeten kraftigt överdimensionerad"

Nämnden för allmänna arbeten beslöt i december att byggnadskontoret ska lägga ut kommunikationen om Kronobergsbroarna på entreprenad och att avtalet ska skrivas på fyra år med en option på två år. Sauri beslöt att ta saken till stadsstyrelsen för att avtalet ska skrivas tills vidare och inte på fyra år.

Det förklaras med att perioden på fyra år skulle kräva att kommunikationsprojektet läggs ut på entreprenad på nytt när brobygget ännu är på hälften. Nu kan avtalet med konsultbyrån istället skrivas på tio år.

Nämnden behandlade också kommunikationssatsningen i juni och beslöt då att förkasta hela projektet, men det dök upp på nytt i december.

Budgeten på över en miljon euro ses bland kommunikationsproffsen som kraftigt överdimensionerad.

I utlåtandet från stadskansliet framkommer också att budgeten på över en miljon euro under tio år bland kommunikationsproffsen ses som kraftigt överdimensionerad. Budgeten jämförs med kommunikationsbudgeterna för byggprojekten på Busholmen, i Fiskehamnen, i Kronbergsstranden och i Böle.

- Då har det handlat om tiotusentals euro per år, säger Kari.

Silja Hyvärinen på byggnadskontoret har i en intervju för Yle Helsinki sagt att summan på 1,2 miljoner kommer från liknande infrastrukturprojekt där 0,5 procent av totalbudgeten läggs på kommunikation. Hyvärinen underströk att det är fråga om en uppskattning och att hela summan inte behöver användas.

Politikerna tveksamma till satsningen

Stadsstyrelsen behandlar kommunikationssatsningen igen på måndag. Styrelsens första vice ordförande Osku Pajamäki (SDP) tror inte att det nuvarande förslaget godkänns i och med det kritiska utlåtandet från stadens kommunikationsavdelning.

- SDP stöder i alla fall inte förslaget, säger Pajamäki.

Ärendet har bordlagts två gånger men stadsstyrelsens andra vice ordförande Otso Kivekäs (Gröna) tror att styrelsen fattar något slags beslut på måndag.

- Utlåtandet från kommunikationsavdelningen var ganska rakt på sak och vi måste nu diskutera hur vi går vidare, säger Kivekäs.

Samlingspartiets Lasse Männistö har tidigare uttalat sig kritiskt om projektet på Facebook. I ett inlägg frågar han sig hur 1,2 miljoner euro på kommunikation, om en bro, kan anses vara effektiv och motiverad användning av skattebetalarnas pengar.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen