Hoppa till huvudinnehåll

Pengarna tryter i Aspegrens trädgård i Jakobstad

Aspegrens gamla prästgård i Jakobstad
Aspegrens gamla prästgård i Jakobstad. Aspegrens gamla prästgård i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten (historiskt landskap),Jakobstad,aspegrens prästgård

Stiftelsen Aspegrens trädgård i Jakobstad har inte lyckats få ihop extern finansiering för sitt lån från staden Jakobstad. Stiftelsen vill ha en lång amorteringstid och pengarna skall tas från det bidrag staden årligen har gett till stiftelsen.

Det var sommaren 2014 som stiftelsen råkade ut för akuta ekonomiska problem i samband med renoveringen av den gamla prästgården och staden gav 471 000 euro i kortfristigt lån till slutet av året. Stiftelsen har till dags dato betalt tillbaks 173 000 euro men 298 000 euro återstår.

Betalade inte lånet

Stiftelsen har fått ett årligt bidrag på 50 000 i euro under tidigare år från staden och det stödet är av avgörande betydelse för ekonomin. Staden gav inget stöd 2015 eftersom stiftelsen inte betalade sitt lån som avtalat. Inget beslut för 2016 har fattats ännu i staden.

Stiftelsens förslag är att det bidrag som stiftelsen inte fick 2015 skall ges i år och användas i sin helhet till att korta av lånet på 300 000 euro och att staden ger ytterligare ett bidrag också för 2016 på 50 000 euro, men att ingen avkortning av lånet ännu sker det här året.

Hoppas på mer stöd

Avkortningen av lånet skulle starta från och med år 2017 med 20 000 euro årligen och pengarna skulle tas från stadens bidrag på 50 000 euro som stiftelsen hoppas på också i framtiden. Netto skulle stiftelsen få 30 000 euro årligen av staden tills lånet är betalt.

- Vi har inte ännu tagit ställning till stiftelsens amorteringsplan, säger tf. stadsdirektören Anne Ekstrand.

Renoveringen blev dyrare än väntat

Renoveringen av prästgården blev betydligt dyrare än budgeterat, kostnaderna steg från 1,3 miljoner till 1,6 miljoner euro.

- Läget är mycket besvärligt och stadens stöd är av avgörande betydelse, säger stiftelsens ombudsman Carina Wikman.

Carina Wikman, ombudsman för Aspegrens stiftelse
Carina Wikman Carina Wikman, ombudsman för Aspegrens stiftelse Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,aspegren,stiftelser

Stiftelsen driver en kafé-och restaurangrörelse i prästgården och syftet med den är att dra in pengar för att sköta byggnaderna. På sikt ska restaurangen också bidra till att finansiera den övriga verksamheten i trädgården.

Vintertid är restaurangen en beställningsrestaurang och sommartid krävs det betydligt mera personal och det kostar att hålla igång en restaurang med 100 kundplatser. Stiftelsen har bara tre anställda.

Restaurangen kan inte heller hyras ut under fem år eftersom EU pengar använts för renoveringen och det innebär en karenstid på fem år. Det går inte heller att hyra ut mer utrymmen i prästgården av samma anledning de närmaste åren.

Församlingen äger marken

Församlingen äger marken under prästgården och trädgården, byggnaderna är intecknade för banklånet.

- Blir det en verklig kris är det banken som står först i kön, säger Carina Wikman.

-Aspegrens trädgård är ett nationellt betydelsefullt kulturarv och det är viktigt at verksamheten ges möjligheter att fortsätta.

Läs också