Hoppa till huvudinnehåll

Unga dricker mindre men ser också mindre risker med alkohol

Tomma ölburkar.
Tomma ölburkar. Bild: Yle/Rolf Granqvist öl,dryckesburkar

En omfattande europeisk undersökning visar att ungefär en fjärdedel av eleverna i årskurs 9 inte dricker alls och allt färre dricker sig fulla.

Andelen ungdomar som prövar på tobak och som röker dagligen har minskat stadigt under 2000-talet. År 2015 rökte cirka var tionde elev i årskurs 9 dagligen, medan var femte elev gjorde det för fyra år sedan.

portionssus
portionssus Bild: yle portionssus

Fler provar snus

Samtidigt som rökningen har minskat, har allt fler unga prövat på snus. År 2015 hade 42 procent av pojkarna någon gång använt snus, medan cirka en fjärdedel av pojkarna hade använt snus år 2007.

Andelen flickor som prövat på snus har ökat från 11 procent till 13 procent från år 2007 till 2015.

Andelen elever i årskurs 9 som är nyktra har ökat från cirka en tiondedel till en fjärdedel år 1995–2015. Det är också färre som dricker sig fulla.

Andelen elever i nian som prövat på eller använder cannabis har inte förändrats. Bland pojkarna har 10 procent och bland flickorna 7 procent testat cannabis. Tre procent har provat någon annan drog.

Riskerna med alkohol ses som mindre

En allt större del av eleverna i nian anser att riskerna med att regelbundet dricka små mängder alkohol är små. Allt mindre risker förknippas också med att pröva på cannabis.

Däremot har niornas attityd mot att dricka sig full skärpts.

Siffrorna kommer från undersökningen European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), och det är Institutet för hälsa och välfärd THL som presenterar dem i Finland.