Hoppa till huvudinnehåll

Dåliga patientdatasystem försvårar läkarnas vardag

Läkare framför dator.
Patientdatasystemen är både långsamma och fungerar dåligt vilket försvårar läkarnas vardag visar ny utredning. Läkare framför dator. patientregister

Läkarnas vardag försvåras av dåliga patientdatasystem som inte fungerar eller som inte samarbetar. Det visar en undersökning som Läkarförbundet och Institutet för hälsa och välfärd har gjort.

Enligt utredningen är systemen ofta långsamma och den information som förväntas finnas i databaserna finns inte. Det här försvårar läkarnas och den övriga vårdpersonalens vardag då arbetsbördan ökar.

- Dåliga patientdatasystem är den största enskilda orsaken till läkarnas försämrade arbetstrivsel, säger Åbobon och verksamhetsledaren Heikki Pälve vid Läkarförbundet. Bättre system skulle försnabba många processer men nu tampas vi med ickefungerande långsamma system som stör vardagens rutiner.

Heikki Pälve chef för läkarförbundet intervjuas i samband med Läkardagarna i Helsingfors 13.1.2016
Heikki Pälve hoppas att framtidens patientdatasystem är bättre än de som vårdpersonalen tvingas använda i dag. Heikki Pälve chef för läkarförbundet intervjuas i samband med Läkardagarna i Helsingfors 13.1.2016 Bild: Niklas Evers läkarförbundet

Dåliga patientdatasystem är ett allmänt problem i hela landet och de förorsakar också problem för patienterna. Enligt Pälve är det något man lägger märke till då läkarna bara in i datorn och väntar då en del av den information som borde vara införd saknas och att hoppa från system till system är långsamt. Att exempelvis få upp patientjournalerna kan ibland ta olovligt länge.

- Hälsovårdens experter har inte fått vara med och utveckla dagens system, säger Pälve. Man har byggt utomordentliga system som inte fungerar i praktiken.

Finland världsledande på patientdatasystem

IT-direktören Yrjö Koivusalo vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt medger att patientdatasystemen ibland strular och är långsamma.

- De system som vi använder idag är första generationens patientdatasystem och det är massivt med information som rör sig i dem, säger Koivusalo. De fungerar tillräckligt snabbt och Finland är fortfarande ledande på patientdatasystem trots att man ibland tror att det skulle vara motsatsen.

Jättelikt uppdrag att förnya systemen

Följande förnyelse står redan för dörren. Då riksdagen i vår klubbar igenom beslutet om hur den nya social- och hälsovårdsreformen ska se ut inleds ett massivt arbete att sammanföra de tiotals om inte hundratals patientdatasystem som finns på olika håll i landet.

Bara inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt finns det 50 olika system som borde förenhetligas till ett sammanlänkat system.

- Jag tror inte att vi får det här arbetet gjort tills 2019 då de nya vårdområdena ska inleda sin verksamhet, säger Koivusalo. Att skriva miljontals rader av ny kod är både arbetskrävande och dyrt.

Läkarförbundets verksamhetsledare Heikki Pälve tror att den dyra och omfattande förnyelsen betalar sig tillbaka i slutändan då hälsovården inte längre är kommunal.

- Patientuppgifterna borde vara tillgängliga oberoende av vem eller var patienten vårdas, säger Pälve. Jag tror att alla parter har lärt sig en läxa och i framtiden fungerar säkert systemen bättre och effektivare.

Osamarbetsvilliga patientdatasystem försvårar läkarnas vardag