Hoppa till huvudinnehåll

Hangö anlitar inkassoföretag för indrivning

Ok indrivning i Vasa
OK indrivning kommer från Vasa, men har också kontor i Tammerfors, Helsingfors och Tallinn. Ok indrivning i Vasa Bild: Yle/ Malin Hulkki ok indrivning

Det blir företaget OK Indrivning som tar över Hangöbornas obetalda räkningar i framtiden. Staden vill effektivera sin verksamhet och använda resurserna mera ändamålsenligt.

Hittills har det varit personal vid stadens ekonomiförvaltning och centralförvaltning som har skött inkassoverksamheten vid sidan av sina övriga arbetsuppgifter.

I ett pressmeddelande säger Hangös kanslichef Jussi-Pekka Jutila att staden nu tack vare utlokaliseringen kan koncentrera resurserna på stadens kärnverksamhet.

En enskild kommun kan inte heller satsa på effektiva system för indrivning på samma sätt som ett specialiserat bolag, heter det också i Hangös pressmeddelande.

De flesta kommuner i Finland har redan utlokaliserat sin inkassoverksamhet, säger Jutila.

Oklart hur mycket man sparar

Exakt hur mycket staden kommer att spara är svårt att säga eftersom man inte vet hur det nya systemet kommer att påverka invånarnas benägenhet att betala sina räkningar.

Jutila påminner också om att varje obetald räkning i slutändan betalas av Hangös skattebetalare.

Stadskamrer Juha Kuittinen uppger att staden har runt 700 000 euro försenade fordringar och av dem har cirka 200 000 euro skickats till indrivning. I summan på 200 000 euro ingår också ärenden på efterindrivning.

Största delen av indrivningsfallen är obetalda dagvårds- och tandvårdsräkningar.

När det gäller hyreshusen inom Hangö Hyreshus Ab och obetalda hyror anlitas företaget Lindorff för indrivningen.

Företaget OK Indrivning har sedan tidigare erfarenhet av inkassoverksamhet på den kommunala sidan. Vasaföretaget erbjuder kundservice på svenska, finska och engelska.

Behövs fungerande lösningar

Målet är inte att göra livet surt för Hangöbor med ekonomiska problem utan man försöker hitta fungerande lösningar.

– Vi samtalar med de skuldsatta kunderna och försöker göra upp realistiska betalningsplaner tillsammans med dem. På det sättet kan de undgå betalningsanmärkningar. Man får gärna vara i kontakt med oss, säger OK Indrivnings affärsrörelsedirektör Petter Lingonblad i pressmeddelandet.

Det behövs också tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet i Finland och branschen är strikt reglerad, påpekar Lingonblad.