Hoppa till huvudinnehåll

Liten körtel kan ge stora problem

Sköldkörtelmedicinen Thyroxin.
Sköldkörtelsjukdomar drabbar fler, medicinen som rekommenderas hjälper de flesta. Sköldkörtelmedicinen Thyroxin. Bild: Yle/Roger Källman thyroid

200 miljoner människor runt om i världen lider av någon form av sköldkörtelsjukdom. I Finland tar mer än 300 000 människor medicin för underfunktion i sköldkörteln. Det är dubbelt så många som för 10 år sen.

Ser man till alla typer av sköldkörtelrubbningar är antalet drabbade troligtvis mycket högre.

- Det kan vara så många som en halv miljon finländare som lider av sköldkörtelproblem. Alla är inte diagnosticerade, säger Ulla Slama.

Ulla Slama är allmänläkare och har mottagning på flera orter i Finland. På 1970-talet behandlade hon sina första patienter med sköldkörtelproblem och sedan dess har hennes specialintresse varit sköldkörtelsjukdomar. Hon är bland annat medlem i Endokrinologföreningen och Finlands sköldkörtelförbund.

Läkare Ulla Slama sitter vid dator i samband med föreläsning
Läkare Ulla Slama sitter vid dator i samband med föreläsning Bild: Yle/Louise Begrman ulla slama,läkare

Diffusa symptom

Sköldkörtelproblem kan ta sig många uttryck: trötthet, muskelvärk, nedstämdhet, hjärtklappning, magproblem, frusenhet, hudproblem och så vidare.

- Det är många som lider i det tysta, utan att koppla ihop symptomen med sköldkörteln, säger Ulla Slama.

Slama har haft patienter som varit intagna på psykiatrisk avdelning, men efter undersökningar har det visat sig att de haft en rubbning i sköldkörteln. Slama konstaterar samtidigt att sköldkörtelsjukdomar har blivit något av en modesjukdom.

- Jag hade en patient som var helt säker på att hen hade sköldkörtelproblem. Men det visade sig att patienten hade ett hjärtklaffel som sedan opererades. Alla diffusa symptom är inte sköldkörtelrelaterade, säger Ulla Slama.

Blodprovsrör i en ställning.
Blodprovsrör i en ställning. webbdoktorn,blodprov,blodprovstagning,blodet

Det räcker med ett blodprov

Det finns läkare som anser att sköldkörtelsjukdomar är enkla att diagnosticera och enkla att medicinera. Med ett blodprov kontrolleras sköldkörtelhormon (TSH och T4-V). Är nivåerna inom referensvärdet, är sköldkörteln i balans och patienten frisk. Men alla mår inte toppen.

- Referensvärdena borde justeras. De kan variera enligt ålder. Och om en människa inte mår bra, trots goda värden, borde man ta fler prover. Det är viktigt att undersöka hela människan, säger Slama.

Underfunktion är den vanligaste formen av sköldkörtelsjukdom och leder till låg ämnesomsättning. Den medicin som rekommenderas är Thyroxin. Thyroxin innehåller det hormon som sköldkörteln inte klarar av att producera tillräckligt av. Majoriteten av patienterna som tar Thyroxin blir bättre.

- Men en liten del av patienterna mår inte bra. Man kanske inte lyckats få rätt dos, vilket inte alltid är så enkelt. Men det finns de som, utöver Thyroxin, behöver ett litet tillskott av ytterligare ett hormon, ett så kallat T3-hormon, säger Ulla Slama.

Omtvistad medicin

Att ge T3-hormon till sköldkörtelpatienter rekommenderas inte allmänt inom sjukvården. Enligt Ulla Slama finns det till och med läkare som anser att T3 är humbug.

- I början av 2000-talet gjordes undersökningar som nästan visade på placeboeffekt för T3. Men det har gjorts nya undersökningar och det har visat sig att en liten del av patienterna mår bättre med ett T3-tillskott, säger Slama.

Sköldkörtelmedicinerna Thyroxin och Thyroid.
Sköldkörtelmedicinerna Thyroxin och Thyroid. Bild: Yle/Roger Källman thyroid

Ulla Slama anser ändå att man ska vara försiktig med T3, att det bara är endokrinologer och mycket erfarna läkare som kan skriva ut de här medicinerna.

- Man kan prova i tre eller sex månader och sedan utvärdera. Mår patienten bra - och vi ska nog lita på att de vet bäst hur de mår - så varför kan man inte fortsätta då, säger Ulla Slama.

Det finns T3-hormon som är syntetiskt framställt, men det finns också T3-medicin som är tillverkad av svinsköldkörtelextrakt. Ännu på 1970-talet användes medicinen gjord på svinsköldkörtelextrakt allmänt i Finland. Sedan kom den syntetiskt tillverkade medicinen.

Om det råder viss skepsis kring den syntetiskt framställda T3-medicinen, är inställningen till svinsköldkörtelvarianten flera grader kyligare inom läkarkåren. Den rekommenderas inte av expertorganisationer. Medicinen anses vara både dyr och otillförlitlig.

Läkare under lupp

Leena Furubacka har sedan 10 år tillbaka privatmottagning i Nedervetil, Kronoby. Hon är allmänläkare, men en del av patienterna kommer för sina sköldkörtelproblem.

Läkare Leena Furubacka sitter vid sin dator i arbtesrummet
Läkare Leena Furubacka sitter vid sin dator i arbtesrummet Bild: Yle/Louise Begrman leena furubacka,läkare

- Många av patienterna har redan sökt vård på HVC och på inremedicinska avdelningar. De har skrivit upp symptom och de har papper på provtagningar. Önskemålet är att de ska börja må bättre, finnas till för sina familjer och bli arbetsföra, säger Leena.

Hon anser att det är ett ganska rimligt önskemål. Och de gör vad hon kallar vårdförsök: provar om en medicin fungerar.

- Vi har fått backa ett par gånger. Men för det mesta säger patienterna att livet börjar på nytt när de får medicinen gjord på svinsköldkörtel, säger Leena Furubacka.

Sammanlagt skriver Leena ut ungefär 4 000 recept varje år. Antalet specialtillståndsrecept för svinsköldkörtelmedicin är mindre än 50.

Om en patient inte blir bättre av den medicin som rekommenderas allmänt, anser Leena att det är läkarens plikt att försöka hitta en annan medicin som fungerar.

- Svinsköldkörtelmedicinen är laglig och går att skriva ut med specialtillstånd. Det är en av de tryggaste medicinerna, men doseringen måste vara i skick, säger Leena.

Inte naturligt för människan

Birte Nygaard, är överläkare och lektor i klinisk fysiologi på Herlev sjukhus i Danmark. Hon är en av Europas främsta sköldkörtelexperter. I en epost skriver hon så här när det gäller medicin tillverkad av svinsköldkörtelhormon.

- Det finns inga undersökningar som visar att medicin gjord på svinsköldkörtel är bättre än kemiskt framställd medicin. Att vissa människor dessutom kallar det en “naturlig medicin” är konstigt. De enda den här medicinen är naturlig för är grisar, konstaterar Nygaard.

Men trots kritik är Ulla Slama inte främmande för att skriva ut den här sortens T3-medicin.

- Jag sysslar inte med konstiga grejer, jag är skolmedicinare och skriver ut alla mediciner som är tillåtna, säger Slama.

Enligt Slama behöver en liten del av sköldkörtelpatienterna ett T3-tillskott och av de här patienterna tycks en ännu mindre del må bättre av T3 som innehåller svinsköldkörtelextrakt. Men hon betonar att det här inte är något som rekommenderas allmänt.

- Men jag är så gammal att jag använde de här preparaten på 1970-talet, innan den syntetiska varianten kom. Och jag anser inte att det är fel att använda en medicin som patienter mår bättre av. Men den ska användas med försiktighet, säger Slama.

Granskande myndighet

Valvira är myndigheten som bland annat övervakar yrkesutövningen inom sjukvården. De har under de senaste åren granskat ett 10-tal läkare för användningen av svinsköldkörtelmedicin. Fyra läkare har begränsats i rätten att vårda sköldkörtelpatienter och två läkare har fått en varning.

Valvira har upptäckt flera riskfall
Valvira har upptäckt flera riskfall Bild: Yle skötare

Hösten 2013 började Valvira granska Leena Furubacka. Våren 2014 fick hon en varning av Valvira med uppmaning att följa “allmänt godkänd praxis”. Granskningen har fortsatt efter det här.

På grund av pågående rättsprocesser vill man på Valvira inte uttala sig om granskningarna av läkare som skrivit ut svinsköldkörtelmedicin. Det här här Valviras allmänna uttalande:


“I dessa tillsynsärenden är det fråga om att de berörda läkarna har undersökt och följt upp ett antal av sina patienter bristfälligt och har förskrivit sköldkörtelmediciner – speciellt specialtillståndmediciner så som trijodityronin (T3) - efter otillräckliga undersökningar och utan ändamålsenliga medicinska grunder. Många patienter har fått bl.a arytmier] (rubbningar i hjärtats rytm) och andra allvarliga skadliga effekter . Därför har Valvira t.ex. begränsat några läkares rätt att sköta sina patienters sköldkörtelsjukdomar. Valvira har inte förbjudit förskrivningen av något läkemedelspreparat och har heller inte kompetens att göra så. Alla sköldkörtelmediciner kan förskrivas på ett ändamålsenligt och patientsäkert sätt.”

Leena Furubacka suckar uppgivet när jag läser upp eposten från Valvira.

- Ingen annan patientgrupp springer så mycket på provtagningar som sköldkörtelpatienter. Och inga av mina patienter har varit på sjukhus på grund av arytmier eller andra farosituationer, säger Leena Furubacka.

Radiodoktorn gästas onsdagen den 3 februari av endokrinologen Otto Knutar. Du kan ställa anonyma frågor till honom via formuläret nedan.

Fråga veckans expert i Radiodoktorn

Tusen tack till er alla som ställt frågor längs med åren. Tyvärr tar vi inte just nu emot nya frågor.

Läs också