Hoppa till huvudinnehåll

Många gator byggs om i Raseborg

Hattmakaregatan i Ekenäs ses över. Gatan ligger i anslutning till Basatorget. Bild: Yle/Robin Lindberg hattmakaregatan,Ekenäs

Hattmakaregatan och Basatorget i Gamla stan i Ekenäs ska grundförbättras. Gatan och torget finns med i Raseborgs stads arbetsprogram för trafikleder.

Samhällstekniska nämnden i Raseborg har reserverat 1,5 miljoner euro för trafikleder i årets budget.

Hus och bilar på Basatorget i gamla stan i Ekenäs.
Basatorget ska grundförbättras. Hus och bilar på Basatorget i gamla stan i Ekenäs. Bild: YLE/Pia Santonen kyrktorn,Ekenäs

400 000 euro ska användas till att bygga om gator eller att bygga nya gator. 750 000 euro budgeteras för gatubeläggning. Alla trafikleder blir inte klara i år.

300 000 euro används för att förnya gatubelysning från kvicksilver till natrium och led.

Österbyplanen piffas upp

Vid Tenalavägen i Österby bygger staden en infart från Böningsvägen till idrottsplan. Nya parkeringsplatser ingår också i planerna. Det här ska genomföras i samband med att Närings-, trafik- och miljöcentralen bygger en gång- och cykelväg längs Tenalavägen.

Män som spelar fotboll på en gräsplan.
Sportplanen i Österby används bland annat för fotboll. Bilden är från 2013. Män som spelar fotboll på en gräsplan. Bild: Yle/ Bubi Asplund Ekenäs IF,Ekenäs,österby sportplan,Raseborg

Ladugårdsgatan och Museigatan i Ekenäs centrum ska delvis grundförbättras.

Vid Mauritzvägen i Trollböle byggs det en gata under de kommande åren. I Trollböle kommer Mjölnarvägen att byggas om.

Vid Liljedahlsgatan i Ekenäs centrum byggs en gång- och cykelväg under de kommande åren.

Nya parkeringsrutor i Karis

I Karis centrum utvidgas parkeringen norr om järnvägen vid Bangatan.

Vid Köpmansgatan och Bulevarden i Karis blir det nya gatu- och parkeringsarrangemang i anslutning till de nya servicebostäderna.

Byggnaden som ska bli servicebostäder i Karis.
Området kring de nya servicebostäderna ska få nya parkeringsarrangemang. Såhär långt hade bygget av det ena huset kommit hösten 2015. Byggnaden som ska bli servicebostäder i Karis. Bild: Yle/Malin Valtonen karis serviceboende

Stabsgatan och Centralgatan i Karis ska delvis grundförbättras under de kommande åren.

Vid Nabogatan i Karis centrum och vid Doppinggränden i Bäljars byggs det gator med belysning. Här är nya detaljplaner under arbete.

Cykelvägen från Billnäs till Pojo förverkligas

Vid Skedsmogatan och Tårnbygatan i Läpp byggs det vid behov gator med belysning samt vatten och avlopp. Arbetet fortsätter år 2017.

Mellan Billnäs och Pojo börjar staden bygga en gång- och cykelväg på den tidigare järnvägsvallen. Byggandet fortsätter år 2017.

Kilavägen i Karis ska byggas om. Gatuplaneringen fortsätter år 2017. Staden planerar också att bygga om Forsbyvägen i Billnäs.

Vid Ängstullsgatan och Starrgränd i Karis byggs det gator efter behov.