Hoppa till huvudinnehåll

Papper och penna försvinner i studentexamen - oro för matematiken

Kabelrouter i gymnastiksalen i Brändögymnasium.
Kabelrouter i gymnastiksalen i Brändögymnasium. Bild: Yle / Ted Urho datakablar

Filosofi, tyska och geografi skrivs på dator i höstens studentskrivningar. Efter det finns ingen återvändo till det gamla.

I gymnasiematematiken får man nu förbereda sig på ett lite annorlunda studentprov år 2019. Orsaken är att frågorna måste anpassas till datorprogrammen som ska ersätta penna och papper.

De matematiska ämnena anses vara de svåraste att anpassa till elektroniska studentskrivningar.

Därför är fysiken och kemin (år 2018) och matematiken de sista ämnena som övergår till det nya systemet.

För språk eller filosofi räcker det i princip med ordbehandlingsprogram. Men inom matematiken och speciellt fysiken måste man ha mer invecklade dataprogram för att kunna rita till exempel geometriska modeller.

Datorprogrammen ännu inte färdiga

En tilläggsutmaning är att datatekniken utvecklas så snabbt att man inte riktigt ännu kan slå fast hurudana program man ska använda. Det säger Kaisa Vähähyyppä på studentexamensnämnden.

- Vi har ändå bestämt oss för vissa program och det skadar inte att öva på dem redan nu.

Heja lärare, ni klarar det!

Många matematiklärare har slagit bakut. Förändringen kommer för snabbt, eftersom de som ska skriva elektroniska matematikprov våren 2019 redan nu på hösten börjar gymnasiet

Jan-Anders Salonius, lärare i Brändö gymnasium i Helsingfors, tror inte att man kan lita på att ungdomarna klarar av tekniken bara för att de är unga:

- I fråga om till exempel geometriprogram är de likadana noviser som jag själv. Det är väl jag som ska undervisa dem i datateknik, och då får jag lära mig själv först.

Vähähyyppä hejar på lärarna.

- Det är fråga om självförtroende, nog klarar de av det.

Matematik är penna och papper

Vid en första anblick kan det verka förvånande att lärarna i de humanistiska ämnena ofta välkomnar datatekniken, medan speciellt lärare i de matematiska vetenskaperna ifrågasätter mycket mer.

Kanske någon tänker att matematiken ju står som grund för hela datatekniken. Då ska väl digitaliseringen passa som hand i handske i matematikundervisningen och studentproven?
Nej, så enkelt är det inte.

- För mig har matematik alltid varit penna och papper. Att kunna snabbt skissera sina tankar, säger Salenius.

- Jag håller delvis med, svarar Vähähyyppä som själv varit matematiklärare. Men eleverna får ännu göra tankearbetet på klottpapper och sedan flytta över den slutliga versionen.

Också kritikern hittar något positivt

Kaisa Vähähyyppä aktar sej noga för att i intervjun tala om bakåtsträvare eller förändringsmotstånd bland lärarna. Men hon tror att lärarna inte har velat eller vågat ta in datatekniken i klassrummen. Studentexamen skulle ju ändå skrivas med blyertspenna.

Jan-Anders Salenius vägrar vara bakåtsträvare bara för att han ställer frågor.

Och visst hittar han något positivt. I det nya provet ska a-delen göras helt och hållet som huvudräkning. Man skriver bara svaret i datorn.

Läs också