Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg vill diskutera förändring med raseborgarna

Vardagsrum i Ekåsen
Hur ska servicen se ut i Raseborg i framtiden? Och var ska till exempel förvaltningen finnas? Vardagsrum i Ekåsen Bild: Yle/ Tove Virta vardagsrum,Raseborg,Ekenäs

Staden Raseborg genomgår under ledning av stadsdirektör Tom Simola en omfattande förändringsprocess. Målet är en ny struktur för staden där också servicen berörs.

Processen kallas för Raseborg 2020 eftersom det är meningen att staden år 2020 ska ha en ny struktur där ekonomin också är i balans.

Invånarna ska få ta del av processen och därför ordnas det diskussionsmöten med allmänheten kring processen.

Det första mötet hålls onsdagen den 3 februari i aulan i Seminarieskolan i Ekenäs.

Mötet ordnas klockan 17:30-18:30.

På plats är förutom stadsdirektören också andra tjänstemän.