Hoppa till huvudinnehåll

Så här skulle Helsingfors se ut med vindmöllor - se bilder

Illustration av hur det skulle se ut med vindkraftverk utanför Helsingfors, sett från Observatorieberget
Det här kan vara utsikten från Observatorieparken i framtiden Illustration av hur det skulle se ut med vindkraftverk utanför Helsingfors, sett från Observatorieberget Bild: Helsingfors stadsplaneringskontor/Arkitehdit Gylling-Vikström, Mikael Gylling vindkraft,vindkraftverk,stadsplaneringskontoret i helsingfors

Helsingfors stadsplaneringsnämnd diskuterar i dag placeringen av vindkraftverk i Helsingfors.

Enligt förslaget skulle vindkraftverken av industriell storlek placeras i Nordsjö och i den yttre skärgården. Kraftverk som sköter lokal elproduktion skulle placeras från Nordsjö i öst till Lövöarna i väst.

Dessutom skulle det finnas möjlighet att bygga små vindkraftverk i närheten av bebyggelse.

Karta över Helsingfors med skärgård, områden för planerad vindkraftverk utmarkerade med blått och orange.
På dessa området skulle vindkraftverken enligt förslaget kunna placeras. De blåa områdena markerar vindkraftverk av industriell storlek, maxhöjden skulle vara 125 meter. De orangea skulle vara för lokal elproduktion, med en maxhöjd på 50 meter. Karta över Helsingfors med skärgård, områden för planerad vindkraftverk utmarkerade med blått och orange. Bild: Helsingfors stadsplaneringskontor vindkraft,vindkraftverk,vindkraft i helsingfors

Nämnden tar i dag inte ställning till kostnader för eventuella vindkraftverk i Helsingfors, utan endast inverkan på landskap, social acceptans och teknisk-ekonomiska aspekter av placeringarna.

Illustration av vindkraftverk i Helsingfors yttre skärgård, Mjölö i bakgrunden.
Vindmöllor sett söderifrån, Mjölö i bakgrunden. Illustration av vindkraftverk i Helsingfors yttre skärgård, Mjölö i bakgrunden. Bild: Helsingfors stadsplaneringskontor/Arkitehdit Gylling-Vikström, Mikael Gylling Helsingfors,storön,vindkraftverk

Vindkraft behövs av miljöskäl, säger generalplanerare Alpo Tani.

- Helsingfors har ambitiösa målsättningar för att få ner utsläppen, och då är vindkraft ett bra sätt att få mera förnybar energi.

Om stadsplaneringsnämnden nu godkänner förslaget går det vidare till stadsstyrelsen. Placeringskartan används sedan som grund när det i framtiden ges bygglov för vindkraftverk i Helsingfors. För de stora vindkraftverken behövs förutom bygglov också vidare planering samt en konsekvensbedömning.

Illustration av vindkraftverk i Helsingfors skärgård, sett från Gustavssvärdssundet. I förgrunden Torra Mjölö.
Sett från Gustavssvärdssundet, Torra Mjölö i förgrunden. Illustration av vindkraftverk i Helsingfors skärgård, sett från Gustavssvärdssundet. I förgrunden Torra Mjölö. Bild: Helsingfors stadsplaneringskontor/Arkitehdit Gylling-Vikström, Mikael Gylling vindkraftverk,vindkraft,vindkraft i helsingfors,Helsingfors

Små vindkraftverk till bebyggt område

Förslaget omfattar tre typer av vindkraftverk – stora, industriella med vindmöllor så höga som 125 meter, lokalproducerande vindmöllor med en maxhöjd på 50 meter samt de allra minsta med möllor på högst 30 meter.

Medan de större vindkraftverken skulle placeras i skärgården eller Nordsjö, kunde de små vindkraftverken placeras bland bebyggelse. De ska nämligen vara så små att de inte stör nämnvärt, enligt Tani.

Illustration av lokalproducerande vindkraft på Stora Iglo, sett från Kallviksuddens badstrand.
Exempel på hur ett litet vindkraftverk kunde se ut. Möllan på bilden är 30 meter hög, placerad på Stora Iglo, sett från Kallviksuddens badstrand. Illustration av lokalproducerande vindkraft på Stora Iglo, sett från Kallviksuddens badstrand. Bild: Helsingfors stadsplaneringskontor/Arkitehdit Gylling-Vikström, Mikael Gylling vindkraft,vindkraftverk,vindkraftverk i helsingfors,Helsingfors

- Det här betyder inte att vi nu börjar bygga små vindkraftverk överallt hur som helst, utan de kräver alltid byggnadstillstånd skilt, betonar Tani.

Han påpekar att solenergi i nuläget kan vara ett bättre alternativ i bebyggt område, i synnerhet med tanke på att priserna sjunkit.

- Men vi ville ändå ha med det här i förslaget för att understryka att det är en möjlighet.

Illustration av vindkraftverk i Helsingfors, sett från Café ursula mot Sveaborg och Långören.
Sett från Café Ursula, mot Sveaborg och Långören. Illustration av vindkraftverk i Helsingfors, sett från Café ursula mot Sveaborg och Långören. Bild: Helsingfors stadsplaneringskontor/Arkitehdit Gylling-Vikström, Mikael Gylling vindkraft,vindkraftverk,cafe ursula,Helsingfors

Uppdatering 20:45: stadsplaneringsnämnden bordlade ärendet på begäran av Jape Lovén (SDP).

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen