Hoppa till huvudinnehåll

CKP om fjolåret: över 300 fall av penningtvätt- minst tio med kopplingar till terrorism

Polis i Bryssel.
Polis i Bryssel. Bild: EPA/STEPHANIE LECOCQ anti-terrorism

Penningtvättslagen ålägger bankerna att samla in uppgifter om bland annat kundens förmögenhet, misstänkta transaktioner och politiskt inflytande utomlands. Den här lagen är effektiv anser Centralkriminalpolisen som årligen uppdagar över 300 fall av penningtvätt och minst tio av de här fallen har kopplingar till terrorism.

Enligt penningtvättslagen är bankerna skyldiga att samla in uppgifter om bland annat kundens förmögenhet, transaktioner utomlands och politiskt inflytande. Bankerna ska ställa de här frågorna alltid när någonting förändras i kundförhållandet.

Många privatpersoner har hört av sig till finansinspektionen

Men priset som vi betalar är en ökande övervakning. Många privatpersoner har hört av sig till Finansinspektionen efter att deras bank har ställt dem konstiga frågor. Bland annat har bankerna frågat om kunden är politiskt inflytelserik utomlands och har kopplingar till USA.

Det handlar om transaktioner mellan EU-länderna och krisområdet runt Irak och Syrien. Pengarna har i första hand gått till privatpersoner och till en del företag som är aktiva i det här området.― Pekka Vasara, CKP

En av dem som har fått de här frågorna är 20-åriga hankenstudenten Felix Melin som vid ett besök på sin bank först fick svara på en massa frågor som kändes konstiga.

- Banken frågade om jag hade kopplingar till USA och om jag var en inflytelserik person utomlands, berättar Melin. Frågorna kändes udda och lösryckta.

Bankerna rapporterar misstänkta transaktioner

-Kanske det, svarar Pekka Vasara som är kriminalinspektör på Centralkriminalens penningtvättsenhet, men systemet är effektivt. Trots att kunderna kan blåneka.

- Bankerna kan inte lita på allt som kunderna säger, konstaterar Vasara, men om det finns information som strider mot det som kunden säger så drar bankerna sina egna slutsatser. Om det finns uppgifter om att kunden är politiskt inflytelserik eller att hens familj är det så måste banken rapportera om transaktionen till penningtvättsenheten.

Pengarna misstänks gå till krigare i krisområden

Samarbetet med bankerna är som sagt väldigt effektivt. 80 procent av de rapporter som bankerna gör sänds vidare för behandling.

- Under de senaste året har vi undersökt 330 fall av penningtvätt. Vi vet inte hur stort problemet är, men vi har ett gott samarbete med polis- och skattemyndigheter i andra länder, säger Vasara.

Om det finns uppgifter om att kunden är politiskt inflytelserik eller att hens familj är det så måste banken rapportera om transaktionen till penningtvättsenheten.― Pekka Vasara, CKP

Tio till tjugo av de här fallen har haft kopplingar till terrorism.

- Det handlar om transaktioner mellan EU-länderna och krisområdet runt Irak och Syrien, säger Vasara. Pengarna har i första hand gått till privatpersoner och till en del företag som är aktiva i det här området.

Misstanken är att inbetalningarna har gått till krigare i krisområdet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes