Hoppa till huvudinnehåll

Därför frågar banken om dina kopplingar till USA

Män sitter på knä i rad inför avrättning.
Genom lagar mot penningtvätt försöker EU stoppa understöd till terroristorganisationer. Män sitter på knä i rad inför avrättning. Bild: Reuters-tv islamska staten

Om banken ställer dig konstiga frågor så är du inte ensam om det. Många privatpersoner har hört av sig till Finansinspektionen efter att deras bank har ställt dem konstiga frågor.

Bland annat har bankerna frågat om kunden är "politiskt inflytelserik utomlands" och har "kopplingar till USA".

"Frågorna kändes udda och lösryckta"

En av dem som har fått de här frågorna är 20-åriga hankenstudenten Felix Melin. Vid ett besök på Nordea i Jakobstad fick han först svara på en massa standardfrågor, men sen blev det konstigt.

- De frågade om jag hade kopplingar till USA och om jag var en inflytelserik person utomlands, berättar Melin. Frågorna kändes udda och lösryckta från resten av frågorna.

De frågade om jag hade kopplingar till USA och om jag var en inflytelserik person utomlands.― Felix Melin, 20-årig hankenstudent

Melin hade råkat ut för penningtvättslagen. Enligt lagen är bankerna skyldiga att samla in uppgifter om bland annat kundens förmögenhet, transaktioner utomlands och politiskt inflytande. Bankerna ska ställa de här frågorna alltid när någonting förändras i kundförhållandet.

"Vi försöker upptäcka ovanliga transaktioner"

- Om kunden svarar att den är politiskt inflytelserik utomlands har den vanliga bankfunktionären inte längre rätt att till exempel öppna ett bankkonto åt kunden, konstaterar Marika Hollmén som är chef för den avdelning på Aktia som ansvarar för att banken följer lagar och regelverk.

Ärendet förs istället högre upp.

Om kunden svarar att den är politiskt inflytelserik utomlands har den vanliga bankfunktionären inte längre rätt att till exempel öppna ett bankkonto åt kunden.― Marika Hollmén, chef för compliancefunktionen på Aktia

Det är Finansinspektionen som övervakar bankerna i Finland och det är många privatpersoner som har tagit kontakt med Finansinspektionen på grund av bankernas konstiga frågor.

- Penningtvättslagen grundar sig på EU-regler som ska stoppa bland annat understöd till terrorism, konstaterar riskexperten Maarit Mäkinen på finansinspektionen. Vi försöker upptäcka ovanliga transaktioner.

"Vi kan inte säga nej tack"

Den information som bankerna samlar in av sina kunder används i första hand av den egna bankens funktionärer. Men de flesta myndigheter har rätt att be om information av den enskilda banken.

- Vi kan inte säga nej tack. Vi har en skyldighet att ge dem de uppgifter som de har rätt att få, konstaterar Marika Hollmén på Aktia. Men utländska myndigheter måste gå via sina finländska motsvarigheter. Till exempel utländska skattemyndigheter ber om information av de finländska skattemyndigheterna som i sin tur kontaktar banken.

Penningtvättslagen grundar sig på EU-regler som ska stoppa bland annat understöd till terrorism.― Maarit Mäkinen, riskexpert på finansinspektionen