Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg vet inte hur mycket ny dagvårdsregel sparar

Avdelningen Valkovuokot
En del politiker ville inte ändra den subjektiva rätten till dagvård. Avdelningen Valkovuokot Bild: Yle/Minna Almark labyrinten,Raseborg

Raseborg går in för en kompromissmodell när det gäller den subjektiva rätten till dagvård. Bildningsnämnden var inte enig i frågan. Staden vet heller inte hur mycket pengar den nya 25-timmarsregeln sparar.

Om ena eller båda föräldrarna till ett barn är hemma får barnet inte vara heltid på dagis. Den nya lagen om småbarnspedagogik ger kommuner rätt att begränsa den subjektiva rätten till dagvård till 20 timmar i veckan.

Raseborg höjer timantalet till 25 timmar i veckan. Bildningsnämnden röstade i frågan.

Förslag: Fortsätter som förut

Tarja Konttinen (De gröna) föreslog att Raseborg väljer att inte alls justera rätten till dagvård. Hon fick understöd av socialdemokraterna Riitta Vilkman, Petri Kajander samt Lotta Ekman som var suppleant på mötet i stället för Nina Lindroos-Holmström.

Beredningens förslag vann ändå med sex röster.

SFP:arna Filip Björklöf, Jan Lindroos, Tina Nykänen, Isa Forsbäck, Martin Stenström samt samlingspartisen Hannu Larinen röstade för beredningens förslag. Hannu Larinen var ersättare för Miikka Soivio.

Kristdemokraternas representant var inte närvarande vid mötet.

"Ingen är nöjd men inte heller missnöjd"

Ordförande Filip Björklöf tycker 25 timmar är lagom.

- Det är ett kompromissförslag, lite mera än minimi men ändå inte fullt som tidigare.

Staden hade kanske sparat mera pengar om nämnden hade gått in för 20 timmar rätt till dagvård. Men nämnden ansåg att det inte skulle vara ändamålsenligt, säger Björklöf.

- Det hade satt barnen i en orättvis situation. Nu har barnen möjlighet att vara fem timmar per dag eller tre heldagar i veckan på dagis.

Björklöf tycker att Raseborgsmodellen är en bra kompromiss.

- Ingen är riktigt nöjd men ingen är heller missnöjd.

Oklart hur mycket ändringen sparar

Ändringen i den subjektiva rätten till dagvård väntas spara 54 miljoner euro på nationell nivå. Det är ännu i det här skedet svårt att säga hur mycket besparningar ändringen betyder för Raseborg.

- Om det sparar 54 miljoner på nationell nivå så hoppas vi att det blir någon besparing även för oss, säger Filip Björklöf.

Det nya systemet kommer att utvärderas nästa år.

De barn vars föräldrar studerar eller arbetar på heltid har fortsättningsvis rätt till heldagsvård på dagis. Det samma gäller barn som behöver få dagisvård för sin utveckling, på grund av stödbehov eller familjeförhållanden.