Hoppa till huvudinnehåll

Samer vann mot staten i Sverige

Fjällstuga på Girjas samebys marker i Gällivare.
Fjällstuga på Girjas samebys marker i Gällivare. Fjällstuga på Girjas samebys marker i Gällivare. Bild: Wikimedia Commons / Funkjoker23 Sameland,Sameby,Gällivare kommun,girjas

En sameby i Sverige har vunnit i domstol mot svenska staten i en långvarig tvist om markanvändning.

Tingsrätten gav samebyn Girjas i Gällivare ensamrätt till fiske och jakt på småvilt inom sitt renbetesområde.

Motiveringen är bland annat att samerna använt marken längre än svenska staten.

Domstolen anser att samebyn brukat området i cirka 1 000 år, medan staten anses ha blivit markägare först mot slutet av 1800-talet.

Staten väntas driva frågan till högsta instans

Den här tvisten mellan samerna och staten har pågått sedan 1993 då staten gav allmänheten utökade rättigheter till jakt och fiske i traditionella sameområden.

Girjas sameby och samernas riksförbund stämde staten 2009 för att få sin sak prövad.

Domen avkunnades av Gällivare tingsrätt på onsdagen. Staten väntas dock överklaga domen för att få ett prejudikat.

Bara samer får idka renskötsel

En svensk sameby är en sammanslutning för renskötsel och motsvaras i stora drag av ett renbeteslag i Finland.

I motsats till Finland är det bara samer som får bedriva renskötsel i Sverige.

Därmed är det bara samer som är medlemmar i en sameby.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes