Hoppa till huvudinnehåll

Berätta om ditt kärleksliv i stor finlandssvensk undersökning

två munnar bredvid varandra
två munnar bredvid varandra Bild: Pixabay kärlek,läppar

Svenska Yle frågar hur kärlekslivet ser ut i Svenskfinland. Undersökningens frågor har skapats i samarbete med forskaren och sociologen Kjell Herberts vid Åbo Akademi.

- Vi vet ganska lite om finlandssvenskarnas kärleksliv, men det är frågor som intresserar de flesta, tror Herberts.

- Varje generation tenderar att bli mera individualistisk, ändå är det relationer som gör oss till människor. Ännu viktigare än att jag själv mår bra, borde ju vara att min partner mår bra och att nära relationer fungerar.

Kjell Herberts
Kjell Herberts har skapat frågeformuläret #mittkärleksliv tillsammans med Svenska Yle. - Nytt ämnesområde för mig att forska i, säger han. Kjell Herberts Bild: Yle/Roger Källman kjell herberts

En del frågor i formuläret #mittkärleksliv har tidigare använts i nationella undersökningar och tas med för att se om finlandssvenskarna avviker från de finskspråkiga på någon punkt. Resultaten i undersökningen kommer att vara viktiga redskap för Svenska Yles innehållsproduktion.

- Via svaren hoppas vi få intressant information om hur folk ser på sin parrelation och sitt kärleksliv, säger producenten Annika Löfgren. Hur lyckliga är vi, hurdana värderingar och konflikter har vi och finns det till exempel regionala skillnader?

Det är viktigt att poängtera att själva undersökningen, som är ett öppet frågeformulär på webben, är mera demokratisk än vetenskaplig. Alla som vill kan delta (såvida man klarar av att svara elektroniskt). Enskilda svarare kan inte spåras, men det är viktigt att vi får in vissa bakgrundsuppgifter, så att vi kan utvärdera trovärdigheten och representativiteten.

Kärlek nytt forskningområde för Herberts

- Jag har aldrig tidigare forskat i ämnesområdet, men jag nosar på allt som luktar lite finlandssvenskt! I själva verket är jag mera intresserad av hur metoden fungerar och hur seriösa svaren är, än själva resultatet. Men visst väcks även min nyfikenhet när svaren börjar rassla in, säger Herberts.

Vad tror du undersökningen visar?

- Genom sociala medier; bloggar, Facebook och Twitter har den privata sfären blivit offentlig och man vågar skriva och berätta sådant man tidigare knappt vågade tänka. Sen tror jag att vi finlandssvenskar är mycket olika. Vi har allt från mycket liberala till mycket konservativa synsätt på sex oich samlevnad, säger Herberts.

- Kvinnor är i regel mera intresserade av relationer – och enkäter. Jag hoppas därför att även männen deltar, säger Herberts avslutningsvis.

Svenska Yle presenterar resultaten från undersökningen #mittkärleksliv på webben, i Radio Vega och Radio X3M. Underökningen öppnar den 4 februari.

Här kan du delta i undersökningen.

Har du frågor, kontakta producent Annika Löfgren, annika.lofgren@yle.fi.

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP