Hoppa till huvudinnehåll

Det undersökta vraket utanför Jussarö var inte Hanneke Wrome

Den plats i skärgården där man tror att vraket av Hanneke Vrome ligger.
Området utanför Jussarö där man tror Hanneke Wrome kan ha förlist. Den plats i skärgården där man tror att vraket av Hanneke Vrome ligger. Bild: Minna Koivikko/Museiverket hanneke wrome,Raseborg

Museiverket har låtit undersöka vraket av vad man trodde var det medeltida hansaskeppet Hanneke Wrome. Resultaten visar att de undersökta delarna i stället tillhör ett 1700-talsfartyg som förlist utanför Jussarö.

Museiverket vet ännu inte om de kommer att fortsätta undersöka andra vrakdelar utanför Jussarö i Ekenäs skärgård.

Vrakforskaren och dykaren Rauno Koivusaari upptäckte vraket utanför Jussarö i fjol våras. Det var också Koivusaari och hans team som hittade vraket av handelsskeppet Vrouw Maria i Skärgårdshavet år 1999.

Rauno Koivusaari misstänkte att vraket utanför Jussarö kunde vara Hanneke Wrome och kontaktade Museiverket.

Handelsskeppet Hanneke Wrome förliste utanför Jussarö år 1468. Det är en av de mest kända förlisningarna i Östersjön under medeltiden.

Många förlista vrak utanför Jussarö

Under sommaren och hösten har det genomförts flera dykningar i havet utanför Jussarö. Det finns många delar av olika förlista vrak på platsen.

Museiverket undersökte under hösten vraket av vad man trodde var Hanneke Wrome. Vraket fotograferades och filmades. Dykarna sågade bort delar på tre olika ställen på vraket.

På bilden syns det som kan vara vraket Hanneke Vromes bottenstruktur. Efter att man har dokumenterat fyndet sågar man loss bitar ur strukturen. De här bitarna ska sedan analyseras för att man ska kunna definiera åldern på fartyget.
Bottenstrukturen av vraket som man trodde var Hanneke Wrome. På bilden syns det som kan vara vraket Hanneke Vromes bottenstruktur. Efter att man har dokumenterat fyndet sågar man loss bitar ur strukturen. De här bitarna ska sedan analyseras för att man ska kunna definiera åldern på fartyget. Bild: Minna Koivikko/Museiverket Raseborg,hanneke wrome

Vrakdelarna har nu analyserats i ett danskt laboratorium som är specialiserat på att tidsbestämma vrakdelar. Resultaten visar att ekarna som fartyget är byggt av är fällda år 1715.

De flesta analyserade träden växte i Niedersachsen i nuvarande Tyskland. Två av träden kan ha vuxit i Danmark. Analysen visar också att alla analyserade träbitar högst antagligen kom från samma fartyg.

Oklart om undersökningarna fortsätter

Det är helt klart att de undersökta vrakdelarna inte kommer från Hanneke Wrome. De tillhör antagligen ett tyskt fartyg. Det är oklart om det är frågan om ett handelsfartyg eller ett fartyg med kanoner som försvarade handelsskepp.

Med hjälp av dendrokronologisk teknik där man studerar årsringarna i träet kan man utreda när trädet har fällts, var det har vuxit och vilken trädsort det är frågan om. De här proverna har nyss sågats loss och lyfts till ytan och skickas vidare för analys
Med hjälp av dendrokronologisk teknik där man studerar årsringarna i träet kan man utreda när trädet har fällts, var det har vuxit och vilken trädsort det är frågan om. Med hjälp av dendrokronologisk teknik där man studerar årsringarna i träet kan man utreda när trädet har fällts, var det har vuxit och vilken trädsort det är frågan om. De här proverna har nyss sågats loss och lyfts till ytan och skickas vidare för analys Bild: Minna Koivikko/Museiverket hanneke wrome,Raseborg

Museiverket har ännu inte fattat beslut om de kommer att fortsätta undersöka vrakdelar utanför Jussarö. Museiverkets forskare anser att det finns en stor forskningspotential i området och att det är troligt att det ligger medeltida vrak på havsbottnen.

De medeltida vrakdelarna kan vara helt eller delvis täckta av bottensediment och det kan vara svårt att hitta dem bland alla andra vrakdelar på området.